Voorsitter

Onder-voorsitter

Dirk de Vos

 

082 776 0028

 

056 215 2191

Marga Stoman

083 462 1732

 

anetdevos@gmail.com

 

margas@absa.co.za

 

Ontmoeting met, besoeke aan en inskakeling van nuwe intrekkers in die gemeente

 

smiley

 

 Gasvryheidbediening vergader

 

op 'n Maandag om 18:00

 

in sentrumsitkamer

enlightened  29 Januarie 2018

enlightened    7 Mei 2018

enlightened  13 Augustus 2018

enlightened  22 Oktober 2018

enlightened   Januarie 2019 - Begrotingsvergadering

 

Funksies en ander projekte waarby die diensaksie betrokke is

smiley

Nuwe intrekkers

enlightenedOntmoeting in vierkant

kissNuwe intrekkervorm

enlightenedNaamlys

 

smiley

Funksies & Fondsinsamelings

enlightenedPotjiekos kuieraand

enlightenedJo Black

 

smiley

Bederfaksies

heartValentynsdag

heartMoedersdag

heartVadersdag

heartOupa- & Oumadag

smiley

Nagmaalgeleenthede
 

smiley

Kombersprojek

smiley

Voorportaal

smiley

Spesiale verjaardae

heartLys van maandelikse verjaardae

     van lidmate 70 jaar en ouer

 

smiley

 

Son dagoggende na die erediens,

 

drink ons tee/koffie in die vierkant.

 

By hierdie geleentheid ontmoet ons die

 

nuwe intrekkers

Daar is blou kaartjies in houers teen die

 

kerkbanke beskikbaar.

 

Voltooi en gooi die kaartjie in die

 

dankoffersakkie tydens die kollekte sodat

 

ons u kan kontak. U is welkom om na afloop

 

van die erediens saam met ons tee/koffie te 

 

kom geniet in die vierkant. Lede van die

 

Gasvryheid-bediening sal u daar ontmoet.

 

kiss    Klik hier om NUWE INTREKKER vorm af te laai

 

heart  NUWE LIDMATE

smiley

Die volgende persone het met  lidmaatskap

oorgekom vanaf:

heart

Baie welkom in Kroonstad-Oos gemeente.

Ned. Geref. Gemeente Kroonstad-Suid

 

NAUDé Johan

              Anna Elizabeth (néé Langenhoven)

                   Xander

                   Rivan

 

 

Ned. Geref. Gemeente Riebeeckstad-Erfdeel

 

 

BRITZ Ettian

            Manja (néé Brand)

                 Tiaan

Ned. Geref. Gemeente Kroonstad-Moedergemeente

 

PRETORIUS Johannes Jacobus

                      Zonika (néé Jansen)

     Janco

     Riko

Ned. Geref. Gemeente Kroonstad-Noord

 

ENGELS Elisia (néé Van Niekerk)

 

 

Ned. Geref. Gemeente Kameelboom

 

VAN WYK Frans Roelf Petrus

                  Hester Magdalena (néé Esterhuizen)

     Frans Roelf Petrus (Jr)

     Elmien

 

 

smiley

 

Funksies

&

Fondsinsamelings

POTJIEKOS – KUIERAAND

 

14 APRIL 2018

 

Ons vertel binnekort hoe die geleentheid afgeloop het!

 

 

 

Dagboek solank hierdie datum.

 

Jo Black het hierdie jaar

7 ghoema-toekenings ontvang.

 

smiley

 

Bederfaksies

heart

 

Valentynsdag

 

11 Februarie 2018

heart

 

Moedersdag

 

13 Mei 2018

heart

 

Vadersdag

 

17 Junie 2013

 

heart

 

Oupa- & Oumdag

 

16 September 2018

 

smiley 

Spesiale verjaardagkaartjie

 

van gelukwense aan senior

 

lidmate 70 jaar en ouer. 

heart

 

Baie geluk met u verjaardag.  

 

Gods rykste seën word u

 

toegebid op nog 'n

 

lewensjaar

 

MEI 2018 JUNIE 2018
05/02 Johan Lourens 27724342930
05/17 Doks Briers 27832748804
06/11 Daan Smit 27829232589
06/13 Annamarié De Jager 27836562561
06/15 Wilma Botha 27829606471
06/16 Cathy Buys 27823767627
06/17 Rina De Jager 27824134192
06/17 Isabel Labuschagne 27837019418
06/20 Hannetjie Oosthuysen 27827831401
06/24 Phillip Schoeman 27828013482
06/27 Helena Scheepers 27836353370
06/27 Hettie Schwim 27836353370
06/28 Kitty Scott 27832834350
06/30 Annamarie De Beer 27825642960
06/30 Annatjie Deyzel 27828071034

 

Tannie Hettie Schwim is tans Kroonstad-Oos

se oudste lidmaat.