Voorsitter

Onder-voorsitter

Dirk de Vos

 

082 776 0028

 

056 215 2191

 

 

 

anetdevos@gmail.com

 

 

 

Ontmoeting met, besoeke aan en inskakeling van nuwe intrekkers in die gemeente

 

smiley

 

 Gasvryheidbediening vergader

 

op 'n Maandag om 18:00

 

in sentrumsitkamer

enlightened  29 Januarie 2018

enlightened    7 Mei 2018

enlightened  13 Augustus 2018

enlightened  22 Oktober 2018

enlightened   Januarie 2019 - Begrotingsvergadering

 

Funksies en ander projekte waarby die diensaksie betrokke is

smiley

Nuwe intrekkers

enlightenedOntmoeting in vierkant

kissNuwe intrekkervorm

enlightenedNaamlys

 

smiley

Funksies

enlightenedPotjiekos kuieraand

 

smiley

Bederfaksies

heartValentynsdag

heartMoedersdag

heartVadersdag

heartOupa- & Oumadag

smiley

Nagmaalgeleenthede
 

smiley

Kombersprojek

smiley

Voorportaal

smiley

Spesiale verjaardae

heartLys van maandelikse verjaardae

     van lidmate 70 jaar en ouer

 

smiley

 

Son dagoggende na die erediens,

 

drink ons tee/koffie in die vierkant.

 

By hierdie geleentheid ontmoet ons die

 

nuwe intrekkers

Daar is blou kaartjies in houers teen die

 

kerkbanke beskikbaar.

 

Voltooi en gooi die kaartjie in die

 

dankoffersakkie tydens die kollekte sodat

 

ons u kan kontak. U is welkom om na afloop

 

van die erediens saam met ons tee/koffie te 

 

kom geniet in die vierkant. Lede van die

 

Gasvryheid-bediening sal u daar ontmoet.

 

kiss    Klik hier om NUWE INTREKKER vorm af te laai

 

heart  NUWE LIDMATE

smiley

Die volgende persone het met  lidmaatskap

oorgekom vanaf:

heart

Baie welkom in Kroonstad-Oos gemeente.

Ned. Geref. Gemeente Kroonstad-Suid

 

NAUDé Johan

              Anna Elizabeth (néé Langenhoven)

                   Xander

                   Rivan

 

Ned. Geref. Gemeente Riebeeckstad-Erfdeel

 

BRITZ Ettian

            Manja (néé Brand)

                 Tiaan

Ned. Geref. Gemeente Kroonstad-Moedergemeente

 

PRETORIUS Johannes Jacobus

                      Zonika (néé Jansen)

     Janco

     Riko

Ned. Geref. Gemeente Kroonstad-Noord

 

ENGELS Elisia (néé Van Niekerk)

 

 

 

smiley

 

Funksies

POTJIEKOS – KUIERAAND

 

Aangebied deur Gasvryheid

 

14 APRIL 2018

 

Begin 15:00 om 20:00 gereed te wees.

 

Nooi jou vriende en kom maak ‘n pot en kuier lekker saam.

 

Enige groep bv. Diensaksies, kerkraad ens. is welkom.

 

Skakel asb. vir Dirk de Vos by 0827760028 vir enige navrae en om u plek

 

te bespreek voor 11 April 2018 sodat daar bepaal kan word hoeveel

 

bykosse voorsien moet word.

 

smiley

 

Bederfaksies

heart

 

Valentynsdag

 

11 Februarie 2018

heart

 

Moedersdag

 

13 Mei 2018

heart

 

Vadersdag

 

17 Junie 2013

 

heart

 

Oupa- & Oumdag

 

16 September 2018

 

smiley 

Spesiale verjaardagkaartjie

 

van gelukwense aan senior

 

lidmate 70 jaar en ouer. 

heart

 

Baie geluk met u verjaardag.  

 

Gods rykste seën word u

 

toegebid op nog 'n

 

lewensjaar

 

JANUARIE 2018 FEBRUARIE 2018
01/05 Hartman Erna
01/08 Steenkamp Elsa
01/13 Roets Elbie
01/14 Ferreira Naomi
01/14 Kleynhans Tilla
01/19 Fick Paul
01/24 Grobler Retha
01/25 Kritzinger Johan
01/25 Sander Elsabé
01/28 Nigrini Koos
01/30 Steyn Johann
01/31 Botha Johan
01/31 Roos Maggie
02/07 Menge Juliana
02/10 Els Edna
02/13 Pienaar Willie
02/13 Pretorius Dini
02/24 Sander Rudi
02/25 Menge Paul