Voorsitter

Onder-voorsitter

Roelof van Wyk

 

072 243 1177

 

 

Marietjie Moore

082 337 3102

 

056 213 4122

    
     

 

            

 

roelofvw6@gmail.com

 

moore@E3.co.za

   

Organisering en ondersteuning van bestaande sendingaksies van die gemeente

          Die vestiging van ‘n bediening onder plaaswerkers

                                                                        Toesig oor die geestelike toerusting van lidmate om hul getuienistaak uit te leef

 

smiley

 

Getuienisaksie vergader op

 

'n Maandag om 18:00

 

in sentrumsitkamer 

enlightened   22 Januarie 2018

enlightened   2 Mei 2018

enlightened  30 Julie 2018

enlightened  17 Oktober 2017

enlightened   Januarie 2019 - Begrotingsvergadering

 

 

Funksies en ander projekte waarby die diensaksie betrokke is

 

 

smiley

Gebedsbediening

enlightenedWeeklikse gebedstuk

 

smiley

Lydenstyd

smiley

Paasfees

enlightenedBiltong & brood geleentheid

enlightenedPaaskonferensie

smiley

Getuienisgeleenthede

enlightenedBesoek van Sendeling

enlightened Getuienissondag

smiley

Sendelinge

mail Louis & Kobie Moore

mail Aneel Yousaf

mail Allen & Ansie v d Merwe

smiley

Phomolong gemeente

 

smiley

Jordaanskool

smiley

Gevangenisbediening

smiley

Getuienisnaweek

enlightenedOntbyt

enlightenedErediens

smiley

Bybel-ete

smiley

Bybelverspreiding

smiley

Sprekers

 

   

 

 

smiley  

 

Gebedsbediening

  Vroeg-oggend-koffie-saam-met-God 

(almal word uitgenooi na hierdie geleentheid,

       dit is nie net vir die manne nie) 

asook ander Bybelstudiegroepe.

enlightened Die weeklikse gebedstuk is onder

"publikasies" beskikbaar

Kontak Martin Wessels by 082 550 7202

as julle weekliks die gebedstuk per e-pos

wil ontvang.

 

smiley  

 

Lydenstyd

 

Lydensweke: 11 Februarie - 25 Maart 2018

Gedurende die Lydenstyd loop Christene vir 7 weke saam met Christus die pad van lyding.

 

Dit eindig by Sy kruisiging. Die Lydenstyd is ook die voorbereidingstyd vir die Paasfees.

 

Ons is ernstig oor hierdie pad van lyding en ons probeer gevolglik om die belangrikheid daarvan op

 

verskillende wyses te belig.   

 

In die voorportaal is daar ‘n uitbeelding van die Lydenstyd. Elke gemeentelid  word uitgenooi om ‘n draai

 

by die kruis te maak. Aan die voet van die kruis is ‘n spiraalwiel met 49 gate. Dit simboliseer elke dag wat

 

Jesus nader aan die kruis beweeg het.  Die beeldjie word ook elke week geskuif om die komende Paastyd

 

aan te dui. Saam met die spiraal beeld die bruin kleur, ysterstukke en gebreekte pot die gebrokenheid van

 

die wêreld waardeur Jesus moes gaan uit. Ons word telkens daaraan herinner dat Christus die pad van

 

lyding vir ons geloop het sodat ons volkome herstel  in ons verhouding met God kan beleef.

 

Kom ons bid in hierdie Lydenstyd dat die Here vir ons sal wys wat Hom hartseer maak. Kom ons

 

herinner ook ons geloofsvriende en familie aan die werklike betekenis van die Lydenstyd.

 

 

 
JESUS SE KRUISWOORDE

 

smiley

 

Paasfees

 

enlightenedBiltong & brood

 

geleentheid

 

 

 

Die geleentheid was Donderdag, 

 

22 Maart 2018 gehou.

 

Nagmaal was tydens die spesiale

 

geleentheid bedien.

 

 

   enlightened

Paaskonferensie

30 Maart - 1 April 2018

by Kroonstad

Moedergemeente

 

 

Die Paaskonferensie by Moedergemeente is elke jaar ‘n groot seën om

by te woon. Die Ring van Kroonstad doen elke jaar baie moeite om

sprekers in te kry om met die dorp te kom gesels en hierdie jaar was

geen uitsondering nie. 

 

   Cassie & Jenny Caarstens

 

 

Cassie Carstens, die Suid-Afrikaanse Christelike leier, is die afgelope

34 jaar voltyds bediening. Hy het gedien as 'n kerkpresident en as leier van nasionale en internasionale Christelike sportverwante evangeliese bewegings. NCCC Missions ondersteun Cassie in sy leierskaprolle in

die Global Church Sports. Hy het 'n Sportleierskapskool gestig en bestuur. In onlangse jare het Cassie die wêreld aangemoedig en

opgelei om kerke te verenig om sportuitreik te verenig om gemeenskappe en nasies te transformeer deur middel van sy

onderrig oor Vaderskap.

   

Gerhard van Eck

 

Gerhard van Eck het bekend geword deur die vermoë van sy werk

om inherente emosie en energie vas te lê. Sy hooffokus is ooplugbeelde, met die fokus op die menslike anatomiese balans en

die inkorporeer van argitektoniese, strukturele elemente en ontwerpe. Sy werk brei ook uit in ingebedde kuns en die verheffing van gewone strukture (bv. Mure, pilare, ens.) In beeldhoukuns van skoonheid.

 

Gerhard skep in verskeie mediums (bv. Staalrame gevorm met gips, harsmengsel en kwikvrye uretaan-koue hars) en sy onlangse verkennings sluit in lewensgrootte beeldhouwerk van gegote beton en hol, sementfondue-werk vir ooplugruimtes. Hy skep ook bronsbeelde per kommissie en sy werk is al versier met die GvE-handtekening.

 

Gerhard glo in die kuns om esteties oopruimtes te verbeter, hetsy privaat, korporatiewe of openbare areas. Sy visie is 'n veel groter aantal Gerhard van Eck (GvE) beeldhouwerke in oop ruimtes, maak kuns toeganklik vir mense en verfraai die gemeenskappe waar ons woon.

 

 

Paasfees 2018

 

Die wêreld benodig 'n Pa wat Sy Seun gegee het!

 

Die jaarlikse Paasfeesdienste was weer hierdie jaar by die NG Kerk Moedergemeente aangebied.

 

Die prediker is ds Cassie Caarstens.

 

Hy is sedert 2011 besig met 'n veldtog oor  die wêreld met die naam Die Wêreld het 'n  Pa nodig. 

 

Hy het al in 35 lande kursusseaangebied.

 

 

Die program het as volg daaruit gesien:

 

Hoop vir 'n Vaderlose wêreld? (Psalm 82)

Genesing van moeder- en vaderwonde (1 Petrus 2 : 24)

Waaroor gaan die lewe Pa?   (Deuteronomium6 : 4)

 

Hemel in my huis (1 Johannes 4 : 7)

Op Pa se skouers (1 Tessalonisense 2 : 11 – 12)

 

 

smileyGetuienisgeleenthede

enlightened

Louis Moore van Living Word

 

Ministries besoek gemeente om

 

terugvoering van sy werk te gee

 

25 Februarie 2018

 

Louis Moore en sy vrou Kobie van Living Word Ministries het ons gemeente

 

besoek op 25 Februarie 2018.  Hy het terugvoer gegee oor hulle werk in

 

Venda, Malawi, Mozambiek, Zimbabwe en Lesotho.  Die uitreike was almal

 

baie geseënd.  Die Here red siele wat met elke uitreik aandui dat hulle

 

Hom wil volg.  Hulle werk ook saam met die plaaslike gemeentes en pastore.

 

  Bybels word voorsien. Hulle jaarlikse groot uitreik vind plaas in Junie Julie

 

2018 na Malawi.  Sien hulle nuusbrief hieroor.  Kobie het op die

 

Sondagoggend (25 Febr) vir die Junior Kategese kinders skryfies gewys oor

 

hoe dit met kinders in die gebiede gaan waar hulle uitreike doen.  Dit het 'n

 

besondere indruk op die kinders gemaak.  Ons is dankbaar vir hulle bydraes

 

in werk vir God se Koninkryk.  Mag die Here hulle seën.

 

enlightened

Getuienissondag

 

15 April 2018 

  •  
  • 'n Boektafel is in die voorportaal aangebring
  •  
  • waar gratis traktaatjies beskikbaar was. 
  •  
  • Bybels in Afrikaans, Engels en Sotho was
  •  
  • te koop teen slegs R50 elk. 

 

smiley  

Skakeling en ondersteuning

 

van sendelinge.

kiss

Vir joungste nuusbriewe van

 

sendelinge, laai af onder die

 

'publikasies'-skakel

 

Louis & Kobie Moore

 

Sendelinge in Venda & Gazankulu

 

Aneel Yousaf & gesin

 

Sendeling in Pakistan

                           

smiley

 

Phomolong-gemeente

 

Plaas- en plotbediening 

 

Ds. Clement Modise van NGKA Phomolong

 

gemeente besoek een maal per maand die plase. 

Samewerking met die gemeente bestaan reeds jare. 

 

'n Omgeegroep van Kroonstad-Oos

 

voorsien jaarliks Suid-Sotho Bybels aan

 

al die kinders wie belydenis van geloof aflê.

                                                        

smiley

 

Jordaanskool

 

 

Die dienste Sondae by Jordaanskool net buite Kroonstad gaan ook steeds voort. 

 

'n Sotho sprekende pastoor tree elke Sondag daar op en die opkoms is goed.  Meestal kinders.

 

  Daar word ook elke Sondag aan hulle kos voorsien.

 

smiley

 

Gevangenisbediening

 

 

Die EE III-kursus word jaarliks aangebied aan vroue in die gevangenis deur dames van ons gemeente.

Gedurende April 2018 was daar weer 7 vroue wat sertifikate ontvang het. 

Daar word ook op 'n weekslikse basis  Bybelstudie gehou saam met vroue van Medium C.

 

 

smiley

Getuienisnaweek

 

Jan Gouws

Oscar Ehrensperger

Die getuienisontbyt is elke jaar 'n hoogtepunt.

 

Persone van verskeie gemeentes in Kroonstad woon dié geleentheid by.

 

Ons beplan weer ons jaarlikse Getuienisnaweek vir die 1e en 2e September 2018. 

 

Ons sien uit om na Jan Gouws van Geopende Deure te luister tydens die Satergoggend se ontbyt. 

 

Geopende Deure werk grootliks in lande waar Christene vervolging ervaar.  Hy gaan ook die

 

Sondagoggend die 2e September die boodskap tydens die kerkdiens lei. 

 

 

Die week wat hierdie naweek vooruitgaan, sal daar weer uitreike wees by skole in Kroonstad, 

 

Maokeng, Steynsrus en Koppies, asook by die gevangenis.  Oscar Ehrensperger sal die uitreike lei. 

 

Dit is altyd 'n groot hoogtepunt van ons kommissie se jaarprogram.  Duisende kinders en jongmense

 

word bereik met die Evangelie deur musiek, prediking en Bybels. 

 

Bid asb vir ons Getuienisnaweek en uitreikweek van hierdie jaar.

 


smiley

 

Bybel-ete

 

 

 

'n Bybel-ete word beplan vir D.V. Donderdag, 31 Mei 2018.

 

Hou afkondigings dop nader aan die tyd.

                    

smiley

 

Bybelverspreiding

 

Bydraes vir die

 

Bybelgenootskap word op

 

verskeie maniere deur die

 

gemeente ondersteun.

Deurkollektes

 

Koevertinsameling tydens Bybelsondag 

(26 Augustus 2018)

 

(‘n Koevertjie vir ‘n bydrae word

jaarliks  in die sakkie agter in die

jaarprogram (almanak) geplaas vir

u gerief.) 

 

Die doelwit elke jaar is

om  R50,00 per lidmaat 

by te dra  vóór 

31 Oktober.

 

smiley

 

Sprekers

By 'n vorige geleentheid het

 

hierdie twee dinamiese vroue

 

hul getuienis kom lewer.

Ons het nog 'n paar DVD's van 

Sakhina Mulder (bekeerde Moslem)

en Julene du Toit wat 'n plaasaanval oorleef het.

Hulle getuienis is op DVD @ R100,00 elk.

      kiss  

 

Klik hier om CD/DVD 

 

vorm af te laai