Voorsitter

Onder-voorsitter

 

Braam Visagie

 

083 996 1379 Lukas Holtzhausen 083 280 8970

 

Braamvisagie@gmail.com

 

luke316.holtz@gmail.com

   

 

 

   

   

   

Toesig oor die kategese

                               Betrokkenheid by die onderskeie jeugaksies

                               Samewerking met die leraars om ons kinders en jongmense te lei tot navolging van Christus

 

smiley

 

Jeugaksie vergader op 'n

 

Donderdag om 18:00 in die

 

sentrumsitkamer

 

enlightened  25 Januarie 2018

enlightened   3 Mei 2018

enlightened   2 Augustus 2018

enlightened  18 Oktober 2018

enlightened    Januarie 2019 - Begrotingsvergadering

 

Projekte waarby diensaksie betrokke is

 

 smiley

Kategese

 

smiley

Kategese programme

smiley

Kategete & Aflos kategete

 smiley

Kategese afsluiting

smiley

Kleuterkerk

smiley

Jeugdienste

smiley

Spanbou geleenthede

enlightenedTentjie-aand

 

smiley

Jeugbyeenkomste

enlightenedJuniors (Gr. 1 - 6)

enlightenedSeniors (Gr. 7 - 12)

enlightenedRingjeugkommissie

      * Jeugweek

      * Praise & worship

      

smiley

Kampe

enlightenedJuniors (Gr. 1 - 6)

enlightenedSeniors (Gr. 7 - 12)

enlightenedBelydenisklas

smiley

Uitreike

enlightenedRingjeugkommissie

     * Bybelinsameling

 

smiley

Kategese

Kategese begin 21 Januarie 2018

Eerste Sondag van die eerste kwartaal word die kinders ingeskryf

 

en ontmoet die ouers hul kind se kategeet.

 

 smiley

Kategese

 

programme

Juniors 

kiss Gr. 1 - 3 :  My doenboek

kiss Gr. 4 - 6 :  My doenboek (Groen rondte)

Seniors

kiss Gr. 7 : Geloof vat Vlam

kiss Gr. 8 : Ja! Vir Jesus

kiss Gr. 9 : Dankie, dankie, Jesus!

kiss Gr. 10 : Hier is ek Here

Belydenisklas

 

Gaan na 'In die kollig'

                

 

 

 

 

smiley

 

Belydenisklas

enlightenedHulle vergadering elke Sondag tydens die skoolkwartale vanaf 17:00 in die sentrumsitkamer.

enlightenedBelydenisete - 17 Augustus 2018

enlightenedBelydeniskamp - 12 - 13 Oktober 2018

enlightenedBelydenisaflegging - 4 November 2018

Vir al hul bedrywighede, gaan na Belydenisklas onder 'In die kollig'

 

smiley

 

Kategete

 

vir 2018

 

Kategete Afloskategete

 

smiley

 

Afsluiting

 

‘n Spesiale bederf-oggend vir die kinders vind plaas aan die einde van die jaar.

 

smiley

 

Kleuterkerk

 

Die kleuterkerk is geleë in

 

die sentrum se Jeuglokaal,

 

links van die kombuis

 

     ‘n Spesiale geleentheid elke Sondag, (behalwe

 

tydens Nagmaal-Sondae, vakansies en

 

langnaweke) vir kleuters van 3 - 7 jaar.

Ons kleuters se spesiale hoekie

 

is deur Lindy Booysen ontwerp

 

en geskilder.  

 

 

 

smiley

 

Jeugdienste

Die datums vir ons Jeugdiense hierdie jaar is:

enlightened28 Januarie 2018

enlightened15 April 2018

enlightened29 Julie 2018

enlightened21 Oktober 2018

 

 

smiley

 

Kategese -

 

spanbougeleentheid

 

Tentjie-aand

 

Op  26- 27 Januarie 2018 het die Jeug van Kroonstad-Oos saam

 

met die Jeug van Kroonheuwel-Noord ‘n gesamentlike tentjie-aand

 

gehou vir die junior kategese (Gr 1-6).  Meer as 70 kinders was

 

teenwoordig by hierdie geleentheid. Die kinders is reeds

 

16:00 verwelkom en daar is tyd ingeruim om op die glybaan te

 

speel wat vir die kinders voorberei is. Water en sports is altyd twee wenners by enige jeugbyeenkoms.

 

18:00 is die kinders almal verwelkom waarna daar tyd ingeruim is vir lofprysing en gebed. 19:00 het die

 

kinders elkeen heerlike pizza geniet waarna die kinders die kans gekry het om hulle tente self op te slaan.

 

Die aand program het verskeie speletjies behels en ds. Pieter Möhr van Niekerk het die kinders besig gehou

 

vir byna 2 ure.  Na die tente opgeslaan is, en die speletjies afgehandel is, het die kinders ‘n geestelike

 

boodskap ontvang en weer geleentheid gekry om deel te neem aan lofprysing. Die aand is afgesluit deur

 

verskillende rolprente wat vir die kinders gewys is. Saterdagoggend het vinnig aangebreek en mens kon nie

 

glo die kuier saam die kinders was so gou verby nie. Die kinders was baie goed gedissiplineerd gewees en daar

 

was geen voorvalle wat gehanteer moes word nie. ‘n Besonderse woord van dank word gerig aan al die ouers

 

wat hulle kinders in ons sorg gelos het en ons sien uit na die jaar vorentoe saam met die junior kategese.

 


    

smiley

 

Jeugbyeenkomste

 enlightenedMilkshake-Klub: (Graad 1 - 6)

          Elke Sondagmiddag kom die junior

jeuglede bymekaar. 

Daar word heelwat aktiwiteite aangebied deur

mammas in ons gemeente in samewerking

met die leraar.

  enlightenedSenior Jeug:  (Graad 7 - 12)

Kom elke Vrydag vanaf 19:00 - 21:00 by Kroonstad-

Suid bymekaar.  

Die gemeentes Moeder-, Kroonstad-Oos, Kroonstad-Noord

en Kroonstad-Suid bied om die beurt die program vir die

          aand aan.

 

 

enlightened

 

Jeugweek

 

 

21 - 23 Mei 2018

 

Meer besonderhede volg later

 

Juniors:  Voorskools/Graad 1 - 6

 

Ons gaan weer saam met

 

Willie & die Wenspan

 

kuier by

 

Moedergemeente

Seniors:  Graad 7 - 12

 

 

Spreker:

 

Greta Serfontein

 

van

 

Seniors kom by

 

Kroonheuwel-Noord gemeente saam

 

enlightened

 

Ringsjeugbyeenkoms by

 

Kroonheuwel-Noord

Hierdie besonderse geleentheid word D.V.

 

gehou op Vrydag, 7 September 2018

 

"Night under the stars praise & worship"

 

Meer besonderhede volg later

 

smiley

 

Kampe

Op 3 - 4 Februarie 2018 het die senior jeug van NG gemeentes

 

Kroonstad, Kroonstad-Oos en Kroonheuwel-Noord saamgekom vir

 

hulle jaarlikse kamp by Manie van Niekerk se plaas net buite Kroonstad.

 

16:00 die middag het die bus met net onder 40 kinders op die plaas

 

gestop waar die kinders vinnig alles afgepak het en reggemaak het om te

 

gaan swem. Soos enige goeie kamp was die dam water in die hittige son ‘n

 

verwelkomende geleentheid en dit was besonders om te sien hoe die senior jeug ook nog kon

 

kindwees geniet. Daar is op vlotte gespeel, kleilat gegooi en lekker saam baljaar alles onder

 

die toesig van volwassenes natuurlik. Na die swem geleentheid is die kinders terug na die kamp

 

terrein en is die tente opgeslaan vir die aand. Die aand ete was voorberei deur die kinders waarna

 

daar tyd gegee is vir lekker sport. Lantern bekruip en marshmallow-braai was van die goed wat

 

gedoen is. Na die aand se pret is daar ook deur ds. Pieter Mörh van Niekerk ‘n geestelike program

 

aangebied waar die kinders ook die geleentheid gehad het om onder die sterre saam lofprysing te

 

geniet. Sondag more vroeg is al die kinders in die veld ingeneem om stilte tyd te doen waarna

 

ds. Pieter weer ‘n kragtige woord van bemoediging vir hulle gegee het. As mens terug kyk na

 

hierdie samekoms dan besef mens net weer hoe belangrik sulke kampe vir die tieners is.

 

Vriendskappe is gebou en die Here het kans gekry om ‘n ontmoeting te hê met Sy kinders.

 

Ons is innig dankbaar vir hierdie kamp en ons loof die Here vir Sy grootheid. 

 

BELYDENISKAMP

 

12 - 13 Oktober 2018

 

Gaan na

 

'In die kollig'

 

vir meer inligting

 

 

smiley

 

Uitreike

Die Ringsjeugkommissie in samewerking met al die Ned. Geref. Gemeentes

 

in Kroonstad begin 'n Bybelinsameling.  (27 Mei 2018)

 

Ons vertel later meer in verband met hierdie projek!

 

smiley

 

Bybelstap