Voorsitter

Onder-voorsitter

Sekretaresse

 

Marie Louw

 

082 293 5108 Elsbeth Smit

083 625 9986

Sarita Sadler

082 785 9708

 

 

 

marie@phakisa.net

 

 daan@smitkruger.co.za ssadler@webmail.co.za

 

Organisering van alle vrouelidmate  in die gemeente vir die nodige dienswerk

     Geestelike opbou van vrouelidmate in die gemeente

                                    Inskakeling van alle vrouelidmate by die verskillende diensaksies

 

Kroonstad-Oos se Vroueforum is uniek  

Hulle is betrokke by al die diensaksies in die gemeente.

Dankofferkoevertjies word kwartaalliks uitgedeel en dié bydraes word

aangewend om alle verpligtinge gedurende die jaar te finansier.

 

smiley

 

Vroueforumvergaderings 

 

om 18:00 in konsitorie 

 

enlightened  18 Januarie 2018

enlightened   12 April 2018

enlightened   19 Julie 2018

enlightened   11 Oktober 2018

enlightened    Januarie 2019 - Begrotingsvergadering

 

Vroueforumfunksies en ander projekte

smiley

Basaar/Karnaval

smiley

Ken-mekaar

 

smiley

Kerkraadvergaderings
 

smiley

Wêreldbiddag vir Vroue

smiley

Lente-tee

smiley

Kerspakkies

 

smiley

Begrafnisse

 

 

smiley

Blomme

 

 

smiley

Uitreike

 

 

smiley

Dankofferkoevertjies
 

 

Verskillende pligte van die Vrouediens van die Ring van Valsrivier (Kroonstad, Bothaville, Viljoenskroon e.a.)

waarvoor gemeentes verantwoordelik is

smiley

Ringskonferensie

smiley

Manna-uitreik

smiley

Pinksterdienste

enlightenedSop en Broodjies

smiley

Kankerkliniek

smiley

ENGO donasie

 

smiley

Bedieninge (Tee & verversings)

heart Kroon Dagsorgsentrum

heart Huis Edelkroon

heart Kroon Gemeenskapsentrum

heart Presidentia Jeugsorgsentrum

 
 
Vroueforumfunksies en ander projekte

 

smiley

 

Basaar/Karnaval

 

27 April 2018 

 

 

 

 

By hierdie funksie is 

 

al die dames betrokke.

 

Kom gee jou insette, sodat ons

 

hierdie dag sal onthou as 'n

 

                    dag van hope pret.

Basaarvergaderings:

 

enlightened30 Januarie 2018

enlightened20 Februarie 2018

enlightened27 Maart 2018

enlightened18 April 2018

 

Hou afkondigings dop vir 

 

plek & tyd

 

Sien Basaar

 

onder

 

'In die kollig' 

        

 

smiley

 “Ken-mekaar”

 

 

Jammer geen inligting is ontvang nie!

 

smiley 

Kerkraadsvergaderings

 

enlightened 12 Februarie 2018

enlightened  21 Mei 2018 

enlightened  27 Augustus 2018

enlightened  12 November 2018

Sorg vir verversings, die dames by die

 

vergadering sal sorg vir die drinkgoed.

 

Die bestuur sal binnekort die indeling doen

 

van watter blok/wyke verantwoordelik is. 

 

smiley

 

NGK Vroue

 

Vrouekonferensie

 

 

 

Die vrouekonferensie word hierdie jaar by Amanzi by

 

Brandfort gehou op  16 - 18 Februarie 2018.

 

Spreker:Dr Johan Smith

 

Die Vrouetoerustingskonferensie wat deur ongeveer 200 vroue van regoor die Vrystaat 

 

bygewoon is, het die afgelope naweek by Amanzi naby Brandfort plaasgevind.

 

Die spreker tydens hierdie geleentheid was prof Johan Smith wat die pad na die

 

Kruis saam met die vroue gestap het en ook die Kruiswoorde in ses sessies bespreek het.

 

Die vroue was deur elke sessie aangeraak omdat besef is dat Jesus hierdie woorde

 

gespreek het terwyl Hy in die grootste pyn verkeer het en ten spyte van dit alles kon sê:

 

Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie - en, vandag sal jy saam

 

met My in die paradys wees, tot en met, dit is volbring!

 

Gedurende die naweek kon die dames ook deel in verhale van Hoop deur Charmain

 

Swart van die Teen-aborsiekliniek en Hanneke Lubbe van Hospice, Bloemfontein.

 

Tydens die Saterdagaand is ‘n Taizé-diens deur ds Jan Lubbe waargeneem en kon elkeen

 

die geleentheid kry om na ‘n lang dag, in haarself stil te word met slegs Woord en sang.

 

Die Sondagoggend het ‘n groot groep vroue na die Kruise op die koppie by Amanzi gestap

 

om ook daar die land en ons nuwe President, asook die knellende droogte in die Wes-Kaap,

 

voor die kruis te lê. Na ‘n afsluiting met ‘n Nagmaalsdiens, kon elke vrou die terugtog

 

aanpak met goeie geestelike padkos wat sy tydens hierdie besondere naweek ontvang het!

 

(Anso Steyn - Voorsitter Vrouelidmate) 

 

 

smiley   

 

Wêreldbiddag vir Vroue (eerste

 

Vrydag in Maart)  word altyd op

 

‘n spesiale manier herdenk.

 

2 Maart 2018 

         

Tema: “Hoe wonderbaar is U Skepping!”

 

Skrywerland: Suriname

 

 

Bybelstudie:  Genesis 1

The Republic of Suriname lies in the

 

northeastern part of South America,

 

with a coastline along the Atlantic

 

Ocean. The neighbouring countries

 

to Suriname are French Guiana, Brazil

 

and Guyana. Suriname is named after

 

the Surinen tribe, one of the indigenous

 

peoples of the land.

The artist, Alice Pomstra is a member of the

 

Hervormde Gemeente (Dutch Reformed Church): 

 

“We live in a beautiful country that we received

 

from our Creator. I see this as a special gift that

 

we must cherish - a beautiful nature with

 

wonderful forests and mountains that boasts

 

great rivers with impressive rapids. It is a rich

 

country with beautiful flowers and animals, but

 

also sufficient food for everyone. Let us cherish

 

this beautiful gift so that we can pass it on in its

 

beautiful state to the coming generations.”

 

Here we symbolically see the hands that receive the divine gift and pass it on to the next generations.

 

Every day the sun shines over the land where animals and plants have found a place.

 

The vegetables and fruit tell us that there is enough food for everyone.

 

The blue hummingbird, the white ibis and the macaw are a few of the many bird species

 

our country boasts.

 

The blue frog (okopipi) is one of the protected animal species that can only be found in Suriname.

 

The red and yellow heliconia is native to our country and the majestic kapok tree is a

beautiful giant in our forest.

 

The Voltzberg (Voltz Mountain) is one of Suriname’s many granite mountains.

 

The seven women symbolize all women in Suriname who cherish this gift to pass it on

to their children.

 

Seven also symbolizes the seven days of God’s creation.

 

 

 

smiley

 

Lentetee

 

Lentetee - 15 September 2018 

 

Dis Saterdagoggend en die manne is hard besigin die tuin.

Die vrouens is egter nie tuis nie.

Waar is die vroue?

By die Lentetee wat aangebied word deur Kroonstad-Oos.

Hierdie geleentheid is deur meer as

70 vroue bygewoon en is dit deur baie bestempel as die hoogtepunt van hulle

jaar. Terwyl die vroue lekker saam geëet en gekuier het, is daar ook items

gemaak wat hul kon saam neem om hulle te herinner aan die wonderlike

oggend. Volgens hoorsê, was die geleentheid ’n ongelooflike groot treffer onder

 die vroue. Ons sê daarom baie dankie vir die Vroueforum wat hierdie geleentheid moontlik gemaak het en dankie aan elke gasvrou wat ‘n aandeel gehad het in die sukses van die dag.

 

 

smiley

 

Kerspakkies

 

Verskaffing van Kerspakkies aan die einde van die jaar aan gesinne in ons gemeente, 

asook gesinne wat deur ENGO geïdentifiseer is. 

 

smiley

 

Begrafnisse

 

Ondersteun die families en sorg vir verversings na die roudiens.

  

Blok verantwoordelik waarin die persoon oorlede is.

 

 

smiley

 

Blomme

 

Blomme in die kerk tydens Nagmaal of enige ander spesiale geleentheid.

 

 

smiley

 

Uitreikprogram  

 

 

Hou spasie dop vir meer inligting

 

 

VROUE-DANKOFFERKOEVERTJIES         

 

Dankofferkoevertjies word aan die begin van elke kwartaal deur die wykleidsters

uitgedeel aan vrouelidmate. 

Hierdie koevertjie met u bydrae kan weer aan die wykleidsters terugbesorg word, in die kollekte-sakkie gegooi word,

by die kerkkantoor  ingehandig word OF in die “kerkposbus” gegooi word.

Al die Vroueforum se se verpligtinge word uit hierdie fondse gefinansier, BEHALWE die KERMIS/BASAAR.

U ontvang kwartaalliks ‘n Staat van Inkomste en Uitgawe, sodat u kan sien waarvoor die fondse aangewend is.

Enigste verdere behoefte is net hande om te kom help om hierdie projekte uit te voer! 

Ons maak staat op ons vrouelidmate se samewerking

LW.:  PLAASWYKE (Blokke 7.1, 7.2 & 7.3) & BUITEWYKE (Blok 8)

Vir u gerief word koeverte agter in die jaarprogram geplaas.

 

Verskillende pligte van die Vrouediens van die Ring van Valsrivier 

waarvoor gemeentes verantwoordelik is

 

 

 

 

 

 

 smiley

 

Vroue

 

Ringkonferensies

 

 

 

 

 

 

RING VAN VALSRIVIER  bestaan uit
 
elf gemeentes
 
Bothaville, Bothaville-Noord,
 
Kroonheuwel-Noord, Kroonstad,
 
Kroonstad-Noord, Kroonstad-Oos,
 
Kroonstad-Suid, Kroonstad-Wes,
 
Meyerhof, Vierfontein, Viljoenskroon
Ons gee binnekort die Vrouediens
 
van Kroonstad
 
se inligting
 

 

 

Spreker : Prof. Wentzel Coetzer

 

Tema : Daaglikse Trauma

 

 

 

 

 

Op Woensdagaand, 8 Maart 2018 het afgevaardigdes en belangstellendes van ons en ander NG-gemeentes die Ringskonferensie vir 

vroue by die NG-kerk Kroonstad-Wes bygewoon. Almal is op gasvrye wyse ontvang en op heerlike verversings getrakteer,

ná afloop van ‘n interessante praatjie.

 

TRAUMA  is ‘n kort woordjie, maar baie omvattend.  Professor Wentzel Coetzer het wyd-beskrywend met die teenwoordiges oor hierdie onderwerp gesels en verwys na talle situasies of omstandighede waartydens trauma beleef kan word, bv.  spanning en probleme by die

werk of in die gesin, egskeiding,  molestering, seksuele of verbale teistering, finansiële probleme, familie-sterftes, enige vorm van verlies, huisinbrake,  gewapende roof,  plaasaanvalle en –moorde, voortdurende onveilige angs-bevange omstandighede, kapings,

boelie-voorvalle (op  skool, asook deur middel  van sosiale media), en ander.

 

Wanneer iemand enige vorm van traumabeleef, móét die betrokkene(s) so gou moontlik berading kry. Wanneer trauma nie aangespreek

word nie, bly die toestand van skok / vrees/ vernedering / hartseer/ angs  ens. voortduur. Dit bly teenwoordig in  onderbewussyn.

‘n Trauma-belewenis is soos ‘n stoompot van warrelende  emosies. Soortgelyke situasies wat miskien met ‘n familielid of kennis gebeur

of waarvan deur middel van die media kennis geneem word,  laat die proppie van opgekropte emosies afskiet … en die persoon ervaar

keer op keer weer die pyn en/of angs en/of vernedering van die traumatiese  gebeure. Hierdie  toestand kan vir jare voortduur en die

persoon later fisies en geestelik  affekteer. Persoonlikheidsverandering kan selfs plaasvind.

 

Onberade gevallevan erge traumatiese gebeure ervaar soveel negatiewe emosies dat hulle angsbevange  leef, selfs depressief raak;

hulle sien net donkerte om hulle, voel hul reg op geluk en geborgenheid  is hulle ontneem, verloor lewensvreugde en hul wil om te lewe

is gekneus. Ons lees in die Bybel hoe Job hierdie gevoel ervaar het en in Psalm  40 hoe Dawid desperaat  uitroep:” …ramp op ramp het

my oorval ..ek weet nie meer waarheen nie…ek is moedeloos… (vs 13). Dan sy gebed tot God: “Here red my tog asseblief …

Here, kom my tog te hulp” (vs 14)

 

Prof Wentzel se raad bly: Onmiddellike berading. Indien dit nie gebeur het nie, is dit nóóit te laat om die situasie aan te spreek nie.

Gaan sien ‘n terapeut, vertel of skryf jou storie, gee oor, laai jou pakkie af, praat oop en eerlik en word só gehelp om jou vrese te oorkóm.

‘n Berader kan iemand  ook help om homself/haarself  te vergewe in gevalle waar skuldgevoelens en selfverwyt ervaar word.  

EN ONTHOU: Daar is ‘n lewende God na wie jy kan gaan met jou probleme …en aan Wie se beloftes jy kan vashou!  

Hoe kan jy as ouer/vriend  help? Wees sensitief vir iemand se “kreet” om hulp; wees ‘n goeie LUISTERAAR…

 

 

 

  blush 

Manna-uitreik 

Maart 2018

 

Blokbeurte:

enlightened 7 Maart 

enlightened 14 Maart 

enlightened20 Maart 

enlightened28 Maart

 

 

Die Manna-uitreik is ‘n projek

van ENGO waartydens daar deur

verskillende gemeentes elke

Woensdag voedsel  aan 

behoeftige gesinne uitgereik 

word. 

Hierdie jaar is dit gedurende Maart-maand ons

gemeente se beurt om deel te hê aan die Ringsprojek.  

Kom ons reageer op die oproep tot dienswilligheid met:  

 

“Hier is ek, Here.... Stuur my.....” want Hy belowe:

'As jy jou wy aan dié wat honger is, as jy voorsien

in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig

vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou

na is, word soos die helder middag.....’. 

Jesaja 58 : 10

Ø   Kontakpersoon:  Carien von Wielligh by

 

      ENGO, Tel:  056 212 4762 of

 

      056 212 5896.

 

Ø   Elke Woensdag by Kroonstad – Wes en

 

      Moedergemeente.

 

Ø   Sop of vars produkte, sopbestanddele of

 

      blikkies kos word gegee vir 2dae se etes.

 

Ø   Kry getalle 2 weke voor die tyd.

 

Ø   Elke gemeente is self verantwoordelik

 

      vir die bediening van die sop of ander

 

      voedsel.

 

Ø   Skakel ENGO vroegtydig indien u enige

 

      probleme ondervind.

 

Ø   Een of twee persone is voldoende vir

 

      bediening.

 

Ø   Alle benodighede om te bedien moet

 

      asseblief saamgeneem word.

                          

smiley

 

Pinksterdienste

Pinksterbidure word hierdie jaar by   

Moedergemeente gehou 

13 - 17 Mei 2018 om 18:30 elke aand.

 

Die dames van Kroonstad-Oos is verantwoordelik

vir die bediening van sop en toebroodjies op 

15 Mei 2018.

 

Sop:   60 liter verkieslik net 2 soorte sop. 

 

Sop in prutpot wat gemerk is moet 18:00

 

by Moedergemeente wees.

 

Broodjies:  20 brode net met

 

botter/margarien.                                                   

Kan oop of toe broodjies wees.

 

   smiley 

Bediening van tee en verversings  by Kroon-dagsorgsentrum, ons Sentrums vir bejaardes en Kroon-gemeenskapsentrum.

 

                          

heart

 

Kankerkliniek

 

   kiss

 

Ø   Kontakpersoon Wollie van Schalkwyk sel nr 076 044 1686.

 

Ø   Klaar datum en getal vooraf met Wollie uit.

 

heart  

ENGO donasie 

 

April 2018

 

 

kiss             Ø   Kontakpersoon:  Carien von Wielligh, Tel: 056 212 4762 of 056 212 5895.

 

                  Ø   ‘n Donasie van ongeveer R2000 vanaf gemeentes word verkies.

 

heart

Kroon Dagsorgsentrum 

 

Junie 2018  

 

Blok

 

kiss              Ø    Kontakpersoon: Henna Castignani, Tel:  056 215 1500.

 

                   Ø    Kontak haar 2 weke voor die tyd.

 

                   Ø    Ongeveer 60 persone. (Vra behoefte)

 

                   Ø    Ligte etes, uitstappies of stimulerende programme is welkom. 

              

                   Ø    Blikkies konfyt, toebroodjies, toiletware, beskuit, koeldrank, koffie, tee, melk, ens.

 

                          kan by die sentrum afgelewer word.

 

heart

Huis Edelkroon 

 

Augustus 2018 

 

Blok 

 

kiss              Ø   Kontakpersoon:  Elsa Blomerus, Tel:  056 213 2756 / 056 213 1456.

 

Ø   Skakel haar 2 weke voor die tyd.

 

Ø   Eerste Donderdag van die maand om 09:30 in die eetsaal.

 

Ø   Ongeveer 95 persone waarvan 20 diabete is.

 

Ø   Help personeel om een soet en een sout in bordjies te plaas.

 

Ø   Alternatief is om voorraad Mariebeskuitjies en Marshmallows te voorsien wat die

     

      personeel dan oor ʼn tydperk uitreik aan die inwoners

 

heart

Presidentia Jeugsorgsentrum 

 

September 2018

 

Blok 

 

   kiss

         

          Ø   Kontakpersoon:  Mev. Anna Mulder   Tel:  082 851 3592.

 

Ø   Skakel haar 2 weke voor die tyd.

 

Ø   Vra watter dag sal geskik wees om hul te besoek.

 

Ø   Ongeveer 14 kinders.

 

Ø   Vra wat hul behoefte is.  Donasie of eetgoed? (Poeding / Aand bederf?)

 

heart

Kroon Gemeenskapsentrum

 

Oktober 2018

 

Blok

 

   kiss

 

Ø   Kontakpersoon:  Bridget Coetzee Tel:  056 492 0013.

 

Ø   Bedien eetgoed vir inwoners van Soeterus en woonstelle op terrein in die

 

      David Jacobzsaal by Edelkroon.

 

Ø   Kontak Bridget 2 weke voor die tyd om getalle te bevestig en reëlings te tref.

 

Ø   Ongeveer 60 bejaardes.

 

Ø   Plaas vooraf een soet en een sout eetgoed in bordjies.

 

Ø   Gemeente is verantwoordelik vir die melk – sentrum voorsien koffie en tee.

 

 

BLOK 1

Blokleidster:

Annatjie Viljoen

072 376 2133

Wyk 1

Irma Geldenhuys

082 926 5144

056 212 2740

Wyk 2

Annatjie Viljoen

072 376 2133

 

Wyk 3

Isabel Labuschagne

083 701 9418

056 212 2768

Wyk 4

Erika Rabie

082 585 8611

056 213 1507

Wyk 5

Erika Rabie

082 585 8611

056 213 1507

 

BLOK 2

Blokleidster:

Riana van Graan

083 628 5686

056 212 5710

Wyk 1

Alet Swart

071 358 0308

 

Wyk 2

Riana van Graan

083 628 5686 056 212 5710

Wyk 3

Dalene Willemse

082 443 9480

056 212 3489

Wyk 4

Leonie de Lange

082 775 2954

 

Wyk 5

Linda Daffue

072 878 1082

056 212 2754

 

BLOK 3

Blokleidster:

Marie Louw

082 293 5108

056 212 2067

Wyk 1

Marietjie Bezemer

082 376 9786

 

Wyk 2

Sanet Lingenfelder

084 510 0617

 

Wyk 3

Sanet Lingenfelder

084 510 0617

 

Wyk 4

Adré Campher

084 405 3016

056 212 3785

Wyk 5

Laurette Orton

082 351 6177

 

 

BLOK 4

Blokleidster:

Wilma Botha

082 960 6471

056 213 1203

Wyk 1

Susan de Klerk

082 856 4601

056 212 2687

Wyk 2

Carlo Gerber

076 088 3082

056 212 5751

Wyk 3

Ina Jagga

082 393 0210

056 212 2443

Wyk 4

Helena van Heerden

073 861 4393

056 212 4508

Wyk 5

Wilma Botha

082 960 6471

056 213 1203

 

BLOK 5

Blokleidster:

Marié Jordaan

082 374 8134

Wyk 1

Maretha Wege

082 412 2531

056 212 2770

Wyk 2

Maretha Wege

082 412 2531

056 212 2770

Wyk 3a

Dorette Conradie

084 580 6070

 

Wyk 3b

Rina de Jager

082 413 4192

056 212 1507

Wyk 4

Marié Jordaan

082 374 8134

 

Wyk 5

Ester Moyses

082 401 2511

 

 

BLOK 6

Blokleidster:

 

 

Wyk 1

 

 

 

Wyk 2

Marietjie Moore

082 337 3102

 

Wyk 3

Johanna Steenberg

083 929 3628

 

Wyk 4

Johanna Steenberg

083 929 3628

 

 

PLAASWYKE

 

BLOK 7.1      

BLOK 7.2

Marthie Kleynhans

082 702 8987

 

BLOK 7.3

Colette Klopper

084 208 0233

 

 

BLOK 8

Blokleidster:

 

 

Wyk 1

Alba Stegmann

083 242 9876

 

Wyk 2

Alba Stegmann

083 242 9876

 

Wyk 3

Anne Voigt

072 289 7063

 

Wyk 4

Greta Wessels

082 445 9867 056 213 2235

Wyk 5

Greta Wessels

082 445 9867

056 213 2235

Wyk 6

 

 

 

Wyk 7

Ria Ackerman

083 255 3659

056 212 1053