Die foto's van leraars en kerkrade

 

deur die jare is teen die muur in die

 

gang voor die konsistorie aangebring.

 

KERKRAAD SE VISIE VIR DIé GEMEENTE

As kerkraad voel ons ons primêre taak is nie om fondse te

vorder nie, maar wel om by die lidmate uit te kom op ʼn

geestelike, sowel as ʼn fisiese vlak.

Daarom, weet as die kerkraadslid jou deurklokkie lui, is dit

nie om te kom kollekteer nie, maar om te hoor hoe dit gaan.

 

KERKRAAD:

Vergader vyf keer per jaar.

Die Kerkraad bestaan uit :    

Voorsitter (Leraar)

Leier-ouderling & Leier-diaken

Voorsitter & Onder-voorsitter van elk van die 9 diensaksies

Kerkraadslede van al 41 wyke

 

DIENSAKSIES:

Daar is 9 diensaksies wat een keer per kwartaal vergader.

 

Hierdie vergaderings kan deur ENIGE LIDMAAT bygewoon

word en  enigeen is welkom  om insette te lewer.

 
 

 

INSKAKELING BY DIENSAKSIES

Geen organisasie (diensaksie) kan bestaan sonder lede nie. 

Lees elke diensaksie se verpligtinge en besluit waar u graag wil inskakel. 

Kom lewer jou insette by die vergaderings en raak betrokke.  

Vergaderdatums is op  die jaarprogram aangebring en word ook

op die afkondigings geplaas.

 

WIL JY NIE BY EEN VAN DIE DIENSAKSIES BETROKKE RAAK NIE? 

KOM, DIE HERE HET JOU NODIG!

 

KERKRAADSLEDE

 

VOORSITTER / LERAAR

Ds. Marius Ellis

083 417 4131

 

LEIER-OUDERLING

LEIERDIAKEN

Daan Smit

082 923 2589

Igna Potgieter

083 457 0014

056 212 3191

 

ADMINISTRASIE:  Finansies, Personeel & Geboue

Voorsitter

Onder-voorsitter

Antonie Jagga

082 565 5241

056 212 2443

Henk van der Walt

082 376 1838

 

GASVRYHEIDBEDIENING

Voorsitter

Onder-voorsitter

Dirk de Vos

082 776 0028

056 215 2191

Marie Louw

082 293 5108

056 212 2067

 

GEMEENTEBEDIENING

Voorsitter

Onder-voorsitter

Hans Fourie

082 564 6519

056 212 2584

Ina Jagga

076 604 4250

056 212 2443

 

GETUIENISAKSIE

Voorsitter

Onder-voorsitter

Marietjie Moore

082 337 3102

056 213 4122

 

 

 

JEUGAKSIE

Voorsitter

Onder-voorsitter

Braam Visagie

083 996 1379

 

 

 

OOSTERLIGVRIENDEKRING

Voorsitter

Onder-voorsitter

Nico Viljoen

082 431 9545

Hennie  Willemse

076 604 4250

056 212 3489

 

SIEKEBEDIENING

Voorsitter

Onder-voorsitter

Nico Viljoen

082 431 9545

Erna Parkin

082 372 7888

056 212 9498

 

SORGAKSIE

Voorsitter

Onder-voorsitter

Louisa Strydom

072 027 4852

056 213 3271

Annatjie Viljoen

072 376 2133

 

VROUEFORUM

Voorsitter

Onder-voorsitter

Laurette Orton

082 351 6177

Lindi Ellis

081 738 3299 

 

WYK

Besoek-

punte

VAN NAAM Oudl/Diaken SELFOON E-POS Dienstydperk
Blok 1 - Wyk 1 6           Vakant
Blok 1 - Wyk 2 9 Viljoen            Annatjie Diaken 27723762133 anvi1953@vodamail.co.za 2016-2018
Blok 1 - Wyk 3 9 Gouws              André       Ouderling 27834490376 gouws@act.co.za                2016-2018
Blok 1 - Wyk 4 6 Rabie              Chris       Ouderling 27825558758 erikarabie1@gmail.com          2016-2018
Blok 1 - Wyk 5 3 Viljoen            Nico        Ouderling 27824319545 nivico@vodamail.co.za          2016-2018
Blok 2 - Wyk 1 6 De Lange           Ronnie      Ouderling 27825759498 ronnie@ldvacc.co.za            2016-2018
Blok 2 - Wyk 2 4           Vakant
Blok 2 - Wyk 3 7 Louw Marie Diaken 27822935108 marie@phakisa.net 2016-2018
Blok 2 - Wyk 4 6 Botha              Kapok       Diaken 27827830947 bothatan@gmail.com             2016-2018
Blok 2 - Wyk 5 8 De Vos Dirk Diaken 27827760028 anetdevos@gmail.com            2016-2018
Blok 3 - Wyk 1 9           Vakant
Blok 3 - Wyk 2 6           Vakant
Blok 3 - Wyk 3 4           Vakant
Blok 3 - Wyk 4 5 Hovy Henk Diaken 27729918167 hovyhenk@gmail.com. 2017-2019
Blok 3 - Wyk 5 15 Orton              Eddie       Ouderling 27827853738 edlau@vodamail.co.za           2016-2018
Blok 4 - Wyk 1 3           Vakant
Blok 4 - Wyk 2 11 Erasmus Diederik Diaken 27823354547 diederikerasmus@gmail.com 2017-2019
Blok 4 - Wyk 3 9 Jagga Ina Diaken 27823930210 ina.jagga@compuking.co.za      2016-2018
Blok 4 - Wyk 4 12 Van der Walt Henk Ouderling 27823761839 hnvdwalt@act.co.za             2016-2018
Blok 4 - Wyk 5 11 Jansen van Vuuren Renier Ouderling 27718812010 tbonevanvuuren@gmail.com 2017-2019
Blok 5 - Wyk 1 5 Vergottini         Mandy       Ouderling 27827896318                                2016-2018
Blok 5 - Wyk 2 6 Viljoen            Nico        Ouderling 27824319545 nivico@vodamail.co.za          2016-2018
Blok 5 - Wyk 3A 7 Smit               Daan        Ouderling 27829232589 daan@smitkruger.co.za          2016-2018
Blok 5 - Wyk 3B 5 De Jager           Steyn       Ouderling 27824134192 steyndejager@hotmail.com       2016-2018
Blok 5 - Wyk 4 6 Kleingeld Jacques Diaken 27833995775 jacques@solarden.co.za 2017-2019
Blok 5 - Wyk 5 5 Fourie Hans Ouderling 27825646519 hans.fourie@vodamail.co.za     2016-2018
Blok 6 - Wyk 1 6           Vakant
Blok 6 - Wyk 2 11 Moore Marietjie Ouderling 27823373102 moore@E3.co.za                 2016-2018
Blok 6 - Wyk 3 5           Vakant
Blok 6 - Wyk 4 10 Moore Marietjie Ouderling 27823373102 moore@E3.co.za                 2016-2018
Blok 7.1 - Plaaswyk 7 Serfontein         Johan (Jr)  Diaken 27797704502                                2016-2018
Blok 7 - 2 Plaaswyk 10           Vakant
Blok 7.3 - Plaaswyk 12 Klopper            Ferdie      Diaken 27825597346 verblyden@act.co.za            2016-2018
Blok 8 - Wyk 1 18           Vakant
Blok 8 - Wyk 2 2           Vakant
Blok 8 - Wyk 3 8 Le Roux Marise Diaken 27824178966 marise.leroux@yahoo.com 2017-2019
Blok 8 - Wyk 4 4 Wessels            Gerhard     Ouderling 27836405073 greta@kroonstadakademie.co.za  2016-2018
Blok 8 - Wyk 5 3 Wessels            Gerhard     Ouderling 27836405073 greta@kroonstadakademie.co.za  2016-2018
Blok 8 - Wyk 6 8 Fouché Eric Ouderling 27832575056 admin@kroonstadakademie.co.za 2017-2019
Blok 8 - Wyk 7 9 Ackerman           Ria         Ouderling 27832553659                                2017-2019