BASAAR 2018

 

 

Hierdie jaar hou Kroonstad-Oos

 

'n KARNAVAL

 

27 April 2018 om 10:00

 

Dit beloof om ‘n interessante,

 

vindingryke pretdag  te wees.

 

 

Hou die afkondigings dop!  

 

 

 

Ons nooi gemeentelede om betrokke te raak by hierdie

 

wonderlike geleentheid.

 

Kom gee jou insette, sodat ons van dié dag 'n dag sal maak

 

wat ons altyd sal onthou!

Basaarvergaderings:

 

enlightened30 Januarie 2018

enlightened20 Februarie 2018

enlightened27 Maart 2018

enlightened18 April 2018

 

Hou afkondigings dop vir plek & tyd

 

      

 

Vleisbestellings kan nou geplaas word op die bestelvorm of skakel die kerkkantoor.

 

A-graad vleis teen billike pryse!!!!!!

 

 

VLEISPRYSE per kg.

 

Wors                          R75.00

Maalvleis                   R75.00

Skaap                        R80.00 (12 beskikbaar)

Blokkies                     R80.00

Heel hoender             R38.00 (30 beskikbaar)

Blesbok met vel         R30.00 (5 beskikbaar)

Springbok met vel     R35.00 (1 beskikbaar)           

 

kissKlik hier om lys vir VLEISBESTELLING af te laai!

 

Voltooi die lys en handig by die kerkkantoor in of

 

e-pos na skriba@kroonstadoos.co.za 

 

Die sameroeper vir die  

 

Wit Olifant-tafel

 

is  

 

Estelle Fourie.

 

 

 

Kontak haar asb. vir enige skenkings

 

by 076 027 6779.

 

Skenkings kan na die kerkkantoor

 

gebring word vir sortering.