BELYDENISKLAS - 2018

 

Die volgende kinders gaan D.V. hierdie jaar belydenis van geloof aflê:

 

VAN NOEMNAAM GEBOORTE ADRES SELFOON MA SELFOON Epos Ma
Alexander Derek 01 08 2001 Van der Lingenstraat 95 072 834 3301 27835648357 malexander@vodamail.co.za
Borman Cherissa 30 09 1993 LB Skool terrein Huis 10 071 403 1929    
Bosch              Danyel      29 06 2001 Boswellstraat 29         076 018 7647 27832507249 laurenza@vodamail.co.za
Britz Tian 06 06 2001 de Bruynspark 079 510 5295 27836452900  
De Vos             Danelle     26 12 2001 Sarel Cilliersstraat 22  076 060 1221 27828067788 hdevos@telkomsa.net
Fouché             Rochelle    18 10 2001 Huis 3 Korrekt Dienste 083 406 9074 27837404538 admin@kroonstadakademie.co.za
Jansen van Vuuren  Nikita 06 08 2001 Rowestraat 5 060 881 6802 27614121512 Lynetteventer7@icloud.com
Klopper            Elmay       12 06 2001 Plaas "Debsie"           072 834 3301 27842080233 verblyden@act.co.za
Van Zyl            Gerhard     06 02 2001 Hoërskool Kroonstad      083 300 4241 27832544767 M.VanZyl44@gmail.com

 

 

Hulle program vir die jaar is as volg:

 

smiley  

Hulle vergadering elke

Sondag tydens die

skoolkwartale vanaf 17:00 

in die sentrumsitkamer.

 

smiley

 

Handboek

smiley

 

Belydenisete

 

17 Augustus 2018

smiley

 

Belydeniskamp

 

12 - 13 Oktober 2018

smiley  

 

Belydenisaflegging  

 

4 November 2018

 

smiley

 

Handboek

 

REëLS VIR DIE JAAR:

 

*Woon al die klasse by of maak

 

verskoning!

 

*Die Gemeente kamp is verpligtend

 

behalwe in die geval van dood.

 

*Ons dominee wil graag hierdie jaar

 

met jou “bond”;  Ek is altyd

 

beskikbaar vir jou.

 

Ds. Marius Ellis

INHOUDSOPGAWE

 

Les 1   - Die Christelike godsdiens in ‘n verhoudingsgodsdiens                                             

Les 2   - Die Drie-enige God wat in ‘n verhouding met die mens wil wees

 

Les 3   - God die Vader - ons Skepper                                    

                                                                                     

Les 4   - God die Seun, Jesus Christus ons Here                                                                        

Les 5   - God die Heilige Gees, ons inwonende Immanuel                                                             

Les 6   - God maak Homself en sy wil veral in die Bybel bekend                                                 

Les 7   - Die probleem in ons verhoudings met die Here en mekaar –

               sonde  

                               

Les 8   - Die Here se oplossing vir ons sondeprobleem - genade                                                   

Les 9   - Hoe implimenteer die Here sy genade in die mens se lewe?                                          

Les 10 - Wat is die kern van ons geloofskennis – die opstanding en die                   hemelvaart

                     

Les 11 - Die Christen se lewensdoel – groei en volharding                                                      

Les 12 - Wat gebeur wanneer ons dood gaan?                                                                          

Les 13 - Die Wederkoms en Verheerliking van die gelowiges                                                         

Les 14 - Die Gelowige en in die Kerk                                                                                               

Les 15 - Die Gelowige en die sakramente – Doop                                                                  

Les 16 - Die Gelowige en die sakrament - Nagmaal                                                                      

Les 17 - Selfkonsep, selfbeeld – ek is eintlik OK!                                                                       

Les 18 - Die Christen en sy verhouding met die aarde – ekologie                                                

Les 19 - Die lidmaat se verantwoordelikheid in die kerk                                                            

Les 20 - Wat bely ons in die NG Kerk?                                                                                     

Les 21 – Die Tien Verhoudingsgebooie - Etiek                                                                                   

Les 22 – Die Tien Verhoudingsgebooie – Etiek (vervolg)                                                            

Les 23 – Die Tien Verhoudingsgebooie – Etiek (vervolg)                                                               

Les 24 – Openbare belydenis van geloof