heart

 

Jou doop is

 

gegrond op die Bybel

 

as Woord van God.

G od het in Genesis 17 ‘n genadeverbond met Abraham en alle gelowiges gesluit.

Die besnydenis was die teken van die verbond.  Babas (bv. Isak was 8 dae oud toe hy  besny is) is ingesluit

in dié verbond, daarom het hulle die teken, die besnydenis, ontvang.

Ons staan vandag nog as Christen-gelowiges in dieselfde verbond as Abraham (Galasiërs 3 : 28 en 29).

Ons ontvang ook ‘n teken van die verbond.  Dit is nou nie meer die besnydenis nie, maar wél die doop.  (Kolossense 2 : 11 en 12)

Die doop verseker jou van God se liefde:  spesiaal vir jou het Jesus Christus alles gedoen wat nodig is

om al ons sonde uit wis: aan die kruis het Hy sy lewe vir jou gegee. (Romeine 5 : 8)!

Die doop is ‘n sigbare teken dat God Homself met sy Woord en al die beloftes daarin aan jou kom

verbind het. Verder het die Here by jou doop jou daarvan verseker dat jy  saam met Jesus gesterwe het,

maar ook saam met Hom uit die dood opgestaan het om voortaan tot sy eer lewe. (Galasiërs 2 : 19 – 20)

Genade, jy is vir God spesiaal!  Hy gee jou sy verlossing uit gednade en doop is die bevestiging daarvan.

Glo dit en leef van nou af net vir Jesus, jou Here!

Dien, vertrou en gehoorsaam en bewys jou liefde vir God deur jou lewe!

Mag die Heilige Gees in jou woon en jou dring met sy liefde!  (Efesiërs 3 : 19)

Mag die Here jou seën!

 

 

Annabelle Rose Pretorius

 

    2 Desember 2017

 25 Maart 2018


 

Baie geluk aan Johan & Zonika Pretorius met die doop van Annabelle.

 

Mag julle hierdie kleinding vandag aan die Here opdra, met die wete

 

dat Hy Sy liefdevolle hand altyd oor hierdie kosbare dogtertjie sal

 

hou, want Hy sê immers in Sy Woord – God se koninkryk is juis

 

bedoel vir kindertjies soos sy. 

 

Hartlike gelukwense ook aan die grootouers, familie & vriende.

 

Dillon Smuts

 

   7 Mei 2014

  6 Mei 2018

Baie geluk aan Anushka Smuts met die doop van Dillon.

 

Here, waak asseblief oor hierdie seuntjie en raak hom met liefde aan.

 

Bewaar en lei hom elke dag van sy lewe.

 

Gee sy mamma die insig om hom met liefde en in geloof groot te maak.

 

Mag hierdie liewe seuntjie wat God vir jou gegee het,

 

'n bron van groot vreugde wees!

 

Hartlike gelukwense ook aan die grootouers, familie & vriende.