Maria Emerentia Schutte

(Rensia)

 

 17 Julie 1937

     2 Januarie 2018

 

 

Ma

 

Ouma

 

Suster

 

Vriendin

 

Pilaar

 

Deugsaam

 

Lojaal

 

Joviaal

 

Ystervrou

 

Oorvloed

 

Liefde

Baie dankie vir alles wat ouma vir ons beteken het!  Dankie vir al die lekker kuiers en koekies en lekkers. 

Ons gaan ouma baie mis maar weet ouma is op ‘n beter plek. Sê solank vir ons ‘n paar goeie woorde in die Hemel.

Liefde CJ

 

Weet verseker ouma is op 'n beter plek, en verlos van leiding.  Dankievir al die die gebede en omgee.

Ouma gaan gemis word.

Corné

 

As ek aan ouma dink, dink ek aan iemand wat altyd mooi versorg was! Met naels en hare wat altyd pragtig gelyk het! 

Dit is hoe ek ouma sal onthou!  Ek was verseker bevoorreg om die beste ouma te kon kry wat my maag vol gestop

het met al die koekies en waar ‘n cream soda float of milkshake enige tyd van die dag soos n goeie idee geklink het! 

Ek gaan verseker al ouma se oproepe en liefde mis.  Bitter lief vir oumie.

Aléta xx

 

Liewe ouma

Sou so graag net nog een dag saam met ouma wou wees en saam met ouma lag maar ek weet dit is nou te laat

en dat ouma nou baie gelukkig is by Jesus!  Ek sal altyd onthou hoe lekker ons by ouma hul op die dorp kom

kuier het en hoe ouma ons altyd sou bederf.  Altyd lief vir ouma.

Liefde Hugo

 

Liewe oums

Vandag is ‘n swaar dag om sulke wonderlike ouma af te staan. Dankie vir als wat ouma vir my kon geleer het en

al die bederfies.  Sonder ouma sou my lewe-kleurloos gewees het. Ek mis al die oproepe in die aande waar ons oor

mekaar se dag kan uitklaar.  Dankie vir die rolmodel wat oums vir my was en altyd sal bly.

Met baie liefde en soentjie (Ouma se Rankie)

Renco

 

Liefste ouma x

Ek was en is nog steeds baie lief vir ouma en ouma sal vir ewig en altyd in my hart bly

Dankie vir wat ouma vir my beteken het.  Dankie vir al die herinneringe en lekker lag.

Ek wens ek kon vir nog een laaste keer vir ouma ‘n stywe drukkie gee maar ek weet ouma is nou op die beste plek.

Roché

 

 

 

Daniël Sarel Botha

(Darius)

 

 26 Junie 1955

       12 Februarie 2018

 

Kroonstad-Oos

 

groet oudleraar

 

Dit is met swaar harte dat ons as gemeente afskeid neem van  oudleraar dr. Darius Botha 

 

wie oorlede is aan kanker.

 

Ons meegevoel gaan uit na sy vrou, dogter,  seun en kleinkinders en ander familie.   

 

Ons vra elke lidmaat wat dr. Darius geken het om assblief die familie in hulle gebede te hou.

 

Boodskap vanuit die

 

Sinodale kantore

 

NG Kerk Vrystaat

 

Met leedwese: Dr. Darius Botha, tot in 2014 leraar van die NG Gemeente Kroonstad- Oos, is

 

Maandagoggend 12 Februarie 2018 oorlede nadat hy vir ongeveer vier jaar lank siek was met maagkanker.

 

Hy en sy vrou Karin se tweelingkinders is ook op jong ouderdom aan kanker oorlede en hy het na aanleiding

 

van hulle siekte, in 2016 sy doktorsgraad in teologie behaal met sy tesis oor hoe prediking gebruik kan word

 

om aan mense met kanker sin en lewensvreugde te bied. Rus in vrede Darius, ons eer jou nagedagtenis en in

 

die hartseertyd bid ons vir Karin, ander familie en vriende die vertroosting van die Here toe.

 

 

 

 

 

Aan ons liefste Man, Pa en Oupa...

 

— Woorde ontbreek wanneer ons van pa moet afskeid neem. Hoe sê ‘n mens dankie vir iemand

 

wat die heel grootste impak op ons lewe gehad het?

 

Die altyd daar persoon wat die wind vir ons van voor gekeer het, wat die houe van die lewe

 

namens ons gevat het...;

 

Die Here ken ons harte so goed en Hy het in 2014 geweet ons sal nie vinnig kan groot en

 

aangaan nie.

 

Hy het ons bederf met 'n ekstra 4 jaar se geleende tyd wat ons nie eers kon dink om te vra nie...

 

maar wat ons kon help om voor te berei vir 'n lewe sonder pa...

 

Wat vir ons die kans kon gee om die mens vir pa te wees wat pa nog altyd vir ons was...

 

Om vir pa bietjie die liefde, daar wees en ondersteuning te kon gee wat pa aan ons gegee het!

 

Ons koester elke spesiale kuier, elke familie foto wat kon groei van 1 kleinkind na 4 kleinkinders.

 

Elke nuwe lewensjaar wat ons almal saam kon gevier het...

 

Elke liewe nuwe dag wat ons weer vir pa kon sê ons is lief vir pa.

 

Dankie vir pa se voorbeeldvan volharding, van die hoop wat nie beskaam nie!

 

Pa kon vashou aan elke moontlikheid om gesond te word

.

Die grasie waarmee pa die chemo hanteer het, al was dlt hoe moeilik.

 

Trots wees op pa.... is 'n 'understatement‘.

 

Onmoontlik het nooit vir pa bestaan nie en pa het enduit geveg en die laaste 100m na die

 

wenpaal met soveel 'guts' aangepak.

 

Dankie vir alles wat ons by pa kon leer...

 

Dankie dat pa die beste man vir ma was...

 

Die beste pa vir al ons kinders

 

Die beste oupa vir al 4 kleinkinders.

 

Die realiteit van pa se heengaan is moeilik om te

 

begryp en die verlange gaan sonder einde wees.

 

maar ons hou vas aan al dle kosbare herinneringe.

 

Ons hou vas aan pa se liefde vir die lewe, en pa se veggees ' om nog te lewe vir ons wat nou

 

agterbly.

 

 

Ons is baie lief vir Pa!

 

Ma, Derik, Riens, Lene, Ivan en kleinkinders xxx

 

 

Johan Michael Kritzinger

 

 25 Januarie 1946

          9 Maart 2018

 

 

Johan was koster by Kroonstad-Oos

 

vanaf 1 Maart 2002 tot 

 

31 Desember 2012

Groetbrief
 
Die lewensboek van Johan is deur God oopgemaak op 25 Januarie 1946.
 
Daarin is opgeteken al die vreugde en tye wat hy saam met God gewandel het.
 
Op 9 Maart 2018 is die laaste bladsy van sy lewensboek voltooi.
 
Die Here het hom van sy aardse woning weggeneem en hom oorgeplaas na sy ewige tuiste. 
 
Sy plek is leeg, sy stem is stil, ons swyg, o God dit was U wil.
 

 

Engela Jacoba Margareta Grobler

(Reta)

 

 24 Januarie 1930

                      24 April 2018

 

 

Afskeidsgedagte

 

Ons buig in ootmoed voor die Here met opregte dankbaarheid vir die mooiste jare wat ons saam met tannie Reta gegun is.

 

Sy het elkeen van ons se lewens verryk met haar voorbeeld - haar opregte mens - wees en haar liefde vir familie en vriende.

 

Ons het berusting en sê dankie vir ons jare saam.

 

Ek weet haar wens vir ons sou wees:" Mag die pad jou tegemoet strek, mag die wind van agter af waai.

 

Mag die son jou gesig met warmte koester, en die reën sag in jou lewe val, en mag God jou in Sy handpalm hou.

 

Tot ons weer ontmoet.

 

Rus sag liefste Tannie Reta.

 

 

Leonardus Stephanus Vergottini (Koos)

 

 15 Augustus 1940

          30 Mei 2018

 

 

Groetbrief

 

My liefste Man, ons Dad, en die beste Oupa wat

 

‘n kind kan begeer.

 

Ons eer jou nagedagtenis en jou nalatenskap.

 

Jou lewe het ‘n boodskap gedra van liefde vir God

 

en jou naaste geloof — diensbaarheid –

 

nederigheid — vrygewigheid —barmhartigheid —

 

vriendelikheid.

 

Dit sal ons altyd by bly en ons sal strewe daarna

 

om dit ook uit te leef.

 

Ons dank die Here vir jou lewe.

Konsensieus en hardwerkend is hy, van die flukste wat ’n mens maar kan kry.

Opgeruimd, met altyd ’n vriendelike woord, jy kry maar min van die soort.

Onderwys en opvoeding is deel van sy lewe, sy naaste te dien sy grootste strewe.

Snobisme is ’n woord wat hy nie ken, maar kindertjies word deur hom verwen.

Vriendelikheid is die kern van sy wese, ‘leef en laat leef”, sy leuse.

Eerlik en opreg stel hy belang in mense, en probeer hy voldoen aan geringes se wese.

Rykdom maak nie by hom saak, maar om ander te help, sien hy as ’n lewenstaak.

Groot is sy liefde vir sy volk en sy land —

ook op daardie gebied bring hy meer as sy kant.

Onderburgermeester, Burgermeester is een van die poste wat hy wat hy tans met

onderskeiding beklee, maar daar is egter nog baie ander terreine wat hy ook betree.

Trou aan die gebod: "Jy moet jou. naaste liefhê”, doen hy goed aan baie,

sonder om vir iemand daarvan te sê.

Tot laat in die Saterdagnag word beplan en gewerk,

maar Sondae sien jy hom gereeld in diekerk.

In sy lewe is daar sisteem en balans, soms vat hy ook maar ’n kans.

Neem uit die lewe wat dit jou bied, en glo óy wil sal geskied.

Is wat. Koos Vergottini glo... met sy oog altyd gerig na Bo.

 

Gedig deur Magdeleen van Rensburg

15 Augustus 1987