JAARTEMA 2018

 

 

“Bring lewe waar jy kom” 

 

Hierdie is die tema wat aan die hart van Ned. Geref. Gemeente Kroonstad-Oos in 2018 gaan leef.                  

Volgens  Esegiël 40:1-12 en Johannes 8:37-39 lees ons dat God deur Sy kerk lewegewende water

wil laat vloei na ‘n gebroke wêreld toe.

Ons elkeen wat deel het aan die liggaam van Christus, word geroep om draers van hierdie water te wees.

Hierdie jaar gaan ons mekaar herinner aan hierdie opdrag wat God ons gee en gaan ons werk daarvan

maak om hierdie opdrag in elke faset van die bediening te laat posvat.

Dit beteken in elke faset van ons lewe moet die lewende water van Christus vloei en moet die water

uitgedeel word aan mense wat dors is daarvoor.

Soos die skildery dit mooi uitbeeld – As ons hierdie water begin uitdra en dit begin deursyfer na alle dele in ons

gemeenskap sal daar nuwe groei gesien word en sal die Here se naam deur ons optredes verheerlik word. 

Kom saam met ons op reis hierdie jaar en sluit aan by die opdrag wat die Here vir ons gee.

Ek glo met my hele hart dat as ons getrou handel in die opdrag wat God ons hierdie jaar gegee het daar daadwerklik

groei in ons kerk sal plaasvind en dat ons as kerk ‘n diepere gemeenskap met die mense om ons sal ervaar.

Ek sien met verwagting uit na die jaar en nooi elke lidmaat uit om saam hierdie pad wat God vir ons uitgekerf het te loop…