Die Ring van Kroonstad het pastorale terapeute aangestel by die volgende instansies: 

Blou- en Rooiskool vir skoolgaande kinders.

Pastorale kliniek by Kroonstad-Oos.

Hulle dienste is GRATIS. 

 

PASTORALE KLINIEK

Spreekkamers by Ned. Geref. Kroonstad-Oos.

Kantoor is agter die saalverhoog en is weeksdae tussen 09:00 en 16:00 

 Beide terapeute hanteer hul eie afsprake, so skakel hulle vir 'n afspraak.

 
Dr. Annamarie de Beer Ds. Johan Bouwer

 

082 564 2960 vir 'n afspraak

 

076 089 7051 vir 'n afspraak

 

adebeer@compuking.co.za

 

 jsbouwer@lantic.co.za

   

SKOLE

Vir afsprake skakel die betrokke skool.

 
Dr. Madelein Fourie Dr. Hannes Els

 

083 718 8727

 

076 089 7051 

 

madeleinfourie@telkomsa.net

 

els@telkomsa.net