Baie welkom by die Ned. Geref. Gemeente Kroonstad-Oos

 

Die gemeente is geleë op die

h/v Fleck- & Marshallstraat

PANORAMA Kroonstad 

 

Eredienstyd:  09:00

Kantoorure:  Maandag - Vrydag  08:00 - 13:00

Kontaknommers:  056 212 6331 / 056 212 1633

E-posse:  skriba@kroonstadoos.co.za

koster@kroonstadoos.co.z

Faksnommer:  086 552 4806

 Posbus 7039 Kroonpark 9502