Bestuur van en kontrole oor gemeentelike fondse

Toesig oor die personeel

Instandhouding van die geboue

 

 

 

smiley

Maandelikse bydraes

 

smiley

Terugvoer oor

finansies

smiley 

Tiendemaand

dankbaarheidsoffer

 

smiley

Bankbesonderhede

 

 

smiley 

 

Maandelikse

 

bydraes 

enlightened  Maandelikse dankoffers word nie meer deur die diakens ingesamel nie. 

enlightened  Die Kerkraad het na deeglike besinning besef die Here leer ons in sy Woord dat jy as lidmaat jou dankoffer 

       kerk toe moet bring. 

enlightened  Dit kan jy op verskeie maniere doen: 

       Jy kan dit in ʼn koevertjie sit en Sondag in die kollektesak gooi;

       Jy kan ʼn aftrekorder teken of per internet (EFT) oorbetaal;

       Die kerkraadslid in u wyk sal wel maandeliks ‘n dankofferkoevertjie by u laat, maar dit is u keuse of u dit wil   

       gebruik.

enlightened   Weens ‘n toenemende sekuriteitsrisiko, word daar ‘n beroep gedoen op gemeentelede om sover moontlik

        gebruik te maak van ‘n aftrek-, debietorder of gereelde elektroniese inbetalings. 

 

smiley

 

Terugvoer oor

 

finansies

Die kerk se finansiële state is tydens die erediens van 2 Junie 2019 met die gemeente behandel. 

 

Kommer is uitgespreek oor die kerk se finansiële toestand.  Lidmate is gevra om asseblief hulle bydraes
gereeld aan die kerk te betaal en indien moontlik met R50,00 per maand, per lidmaat te verhoog.

                                                                        

smiley 

 

Tiende-maand

 

dankbaarheidsoffer

 

enlightened  ‘n Koevert-insameling word jaarliks

       op die laaste Sondag van Oktober

       gehou.  

enlightened  Weens leemtes by die uitdeel van

       koeverte word die tiende-   

       maandkoevertjie in die sakkie 

       agter in die jaarprogram geplaas.

 

 

Lidmate word uitgenooi om ‘n spesiale dankoffer kerk

toe te bring – die tiende-maand offer.

Tydens die erediens sal daar gebid word vir God se seën vir die nuwe seisoen.

Ons sal ook met groot dankbaarheid dink en getuig van God se

goedheid en Sy oorvloedige seën. Die erediens sal ‘n dankdiens

vir God se genade wees. Elke lidmaat moet asseblief spesiale

voorbidding doen vir hierdie erediens en moet luister na wat God

vir u sê oor u persoonlike bydrae. ‘n Dankoffer is ‘n praktiese

gebaar van dankbaarheid. Ons gee uit ons hart en sê so vir God

dankie vir al Sy genade en Seëninge.  Woon asseblief hierdie

erediens by en motiveer alle lidmate om by te dra tot die

tiende-maand dankoffer. Die kerk kan nie sonder u entoesiasme

en u geldelike ondersteuning funksioneer nie.

 

smiley 

 

Bankbesonderhede

 
Tjekrekeningnommer:  

 

970 580 069  

  

Takkode: 632005

enlightened   

 

Meld asseblief  naam en waarvoor 

 

die inbetaling gemaak word, sodat die

 

bydrae vir die regte doeleindes

 

aangewend kan word.

kiss   

 

Klik hier om BANKBESONDERHEDE 

 

vorm af te laai