Voorsitter

Onder-voorsitter

Dirk de Vos

 

082 776 0028

 

056 215 2191

Marga Stoman

083 462 1732

 

anetdevos@gmail.com

 

margas@absa.co.za

 

Ontmoeting met, besoeke aan en inskakeling van nuwe intrekkers in die gemeente

 

smiley

 

 Gasvryheidbediening vergader

 

op 'n Maandag om 18:00

 

in sentrumsitkamer

enlightened 16 Januarie 2019 - Begrotingsvergadering

 enlightened 28 Januarie 2019

enlightened    6 Mei 2019

enlightened  12 Augustus 2019

enlightened  21 Oktober 2019

enlightened  15 Januarie 2020 - Begrotingsvergadering

 

Funksies en ander projekte waarby die diensaksie betrokke is

smiley

Nuwe intrekkers

enlightenedOntmoeting in vierkant

kissNuwe intrekkervorm

enlightenedNaamlys

 

smiley

Funksies & Fondsinsamelings

enlightenedJo Black

 

smiley

Bederfaksies

heart Valentynsdag

heart Moedersdag

heart Vadersdag

heart Oupa- & Oumadag

smiley

Nagmaalgeleenthede
 

smiley

Kombersprojek

smiley

Voorportaal

smiley

Spesiale verjaardae

heart  Lys van maandelikse verjaardae

       van lidmate 70 jaar en ouer

 

smiley

 

Son dagoggende na die erediens,

 

drink ons tee/koffie in die vierkant.

 

By hierdie geleentheid ontmoet ons die

 

nuwe intrekkers

Daar is blou kaartjies in houers teen die

 

kerkbanke beskikbaar.

 

Voltooi en gooi die kaartjie in die

 

dankoffersakkie tydens die kollekte sodat

 

ons u kan kontak. U is welkom om na afloop

 

van die erediens saam met ons tee/koffie te 

 

kom geniet in die vierkant. Lede van die

 

Gasvryheid-bediening sal u daar ontmoet.

 

kiss    Klik hier om NUWE INTREKKER vorm af te laai

 

heart  NUWE LIDMATE

smiley

Die volgende persone het met  lidmaatskap

oorgekom vanaf:

heart

Baie welkom in Kroonstad-Oos gemeente.

Ned. Geref. Gemeente 

 

 

 

 

Ned. Geref. Gemeente 

 

 

 

 

smiley

 

Funksies

&

Fondsinsamelings

 

smiley

 

Bederfaksies

heart

 

Valentynsdag

 

14 Februarie 2019

 

 

heart

 

Moedersdag

 

12 Mei 2019

 

 

heart

 

Vadersdag

 

16 Junie 2019

 

 

heart

 

Oupa- & Oumdag

 

15 September 2019

 

 

smiley 

Spesiale verjaardagkaartjie

 

van gelukwense aan senior

 

lidmate 70 jaar en ouer. 

heart

 

Baie geluk met u verjaardag.  

 

Gods rykste seën word u

 

toegebid op nog 'n

 

lewensjaar

 

JANUARIE 2019 FEBRUARIE 2019
01/05 Hartman Erna 056 2123801 27790368392
01/08 Steenkamp Elsa 056 2131667 27725273815
01/13 Roets Elbie 056 2132478 27827876202
01/14 Ferreira Naomi 056 2124563 27763920657
01/14 Kleynhans Tilla   27825787903
01/25 Sander Elsabé 056 2122324 27832928140
01/28 Nigrini Koos 056 2123050 27835902857
01/31 Roos Maggie 056 2126517 27714353146
02/07 Menge Juliana 056 2123496 27832839524
02/10 Els Edna 056 2127112 27609769945
02/13 Pienaar Willie   27834124783
02/13 Pretorius Dini   27767314855
02/16 Gerber Carlo 056 2125751 27760883082
02/24 Sander Rudi 056 2122324 27832928140
02/25 Menge Paul 056 2123496 27832828220