Organisering en ondersteuning van bestaande sendingaksies van die gemeente

          Die vestiging van ‘n bediening onder plaaswerkers

                                                                        Toesig oor die geestelike toerusting van lidmate om hul getuienistaak uit te leef

 

Funksies en ander projekte waarby die diensaksie betrokke is

 

 

smiley

Gebedsbediening

enlightenedWeeklikse gebedstuk

 

smiley

Lydenstyd

smiley

Paasfees

enlightenedBiltong & brood geleentheid

enlightenedPaaskonferensie

smiley

Getuienisgeleenthede

enlightenedBesoek van Sendeling

enlightened Getuienissondag

smiley

Sendelinge

mail Louis & Kobie Moore

mail Aneel Yousaf

 

smiley

Phomolong gemeente

 

smiley

Jordaanskool

smiley

Gevangenisbediening

smiley

Getuienisnaweek

enlightenedOntbyt

enlightenedErediens

smiley

Bybel-ete

smiley

Bybelverspreiding

smiley

Sprekers

 

   

 

 

smiley  

 

Gebedsbediening

  Vroeg-oggend-koffie-saam-met-God 

(almal word uitgenooi na hierdie geleentheid,

       dit is nie net vir die manne nie) 

asook ander Bybelstudiegroepe.

enlightened Die weeklikse gebedstuk is onder

"publikasies" beskikbaar

Kontak Martin Wessels by 082 550 7202

as julle weekliks die gebedstuk per e-pos

wil ontvang.

 

smiley  

 

Lydenstyd

 

Lydensweke

Gedurende die Lydenstyd loop Christene vir 7 weke saam met Christus die pad van lyding.

 

Dit eindig by Sy kruisiging. Die Lydenstyd is ook die voorbereidingstyd vir die Paasfees.

 

Ons is ernstig oor hierdie pad van lyding en ons probeer gevolglik om die belangrikheid daarvan op

 

verskillende wyses te belig.   

 

In die voorportaal is daar ‘n uitbeelding van die Lydenstyd. Elke gemeentelid  word uitgenooi om ‘n draai

 

by die kruis te maak. Aan die voet van die kruis is ‘n spiraalwiel met 49 gate. Dit simboliseer elke dag wat

 

Jesus nader aan die kruis beweeg het.  Die beeldjie word ook elke week geskuif om die komende Paastyd

 

aan te dui. Saam met die spiraal beeld die bruin kleur, ysterstukke en gebreekte pot die gebrokenheid van

 

die wêreld waardeur Jesus moes gaan uit. Ons word telkens daaraan herinner dat Christus die pad van

 

lyding vir ons geloop het sodat ons volkome herstel  in ons verhouding met God kan beleef.

 

Kom ons bid in hierdie Lydenstyd dat die Here vir ons sal wys wat Hom hartseer maak. Kom ons

 

herinner ook ons geloofsvriende en familie aan die werklike betekenis van die Lydenstyd.

 

 

smiley

 

Paasfees

 

enlightenedBiltong & brood

 

geleentheid

 

 


 

Die geleentheid was Woensdag, 

 

17 April 2019 gehou.

 

Nagmaal was tydens die spesiale

 

geleentheid bedien.

 

 

 

   enlightened

Paaskonferensie

 

by Kroonstad

Moedergemeente

 

 

Die Paaskonferensie by Moedergemeente is elke jaar ‘n groot seën om

by te woon. Die Ring van Valsrivier doen elke jaar baie moeite om

sprekers in te kry om met die dorp te kom gesels en hierdie jaar was

geen uitsondering nie. 

 

 

smiley

Getuienisgeleenthede

 

 

Hou afkondigings vir meer besonderhde

 

smiley  

Skakeling en ondersteuning

 

van sendelinge.

kiss

Vir joungste nuusbriewe van

 

sendelinge, laai af onder die

 

'publikasies'-skakel

 

Louis & Kobie Moore

 

Sendelinge in Venda & Gazankulu

 

Aneel Yousaf & gesin

 

Sendeling in Pakistan

                           

smiley

 

Phomolong-gemeente

 

Plaas- en plotbediening 

 

Ds. Clement Modise van NGKA Phomolong

 

gemeente besoek een maal per maand die plase. 

Samewerking met die gemeente bestaan reeds jare. 

 

'n Omgeegroep van Kroonstad-Oos

 

voorsien jaarliks Suid-Sotho Bybels aan

 

al die kinders wie belydenis van geloof aflê.

                                                        

smiley

 

Jordaanskool

 

 

Die dienste Sondae by Jordaanskool net buite Kroonstad gaan ook steeds voort. 

 

'n Sotho sprekende pastoor tree elke Sondag daar op en die opkoms is goed.  Meestal kinders.

 

  Daar word ook elke Sondag aan hulle kos voorsien.

 

smiley

 

Gevangenisbediening

 

 

Die EE III-kursus word jaarliks aangebied aan vroue in die gevangenis deur dames van ons gemeente.

 

 

smiley

Getuienisnaweek

 

                    

smiley

 

Bybelverspreiding

Bydraes vir die

Bybelgenootskap word op verskeie maniere deur die gemeente 
                    ondersteun.

Deurkollektes

 

Koevertinsameling tydens Bybelsondag 

(‘n Koevertjie vir ‘n bydrae word jaarliks  in die sakkie agter in die jaarprogram (almanak) geplaas viru gerief.)