Voorsitter

Onder-voorsitter

 

Braam Visagie

 

083 996 1379 Lukas Holtzhausen 083 280 8970

 

 

Braamvisagie@gmail.com

 

luke316.holtz@gmail.com

   

 

 

   

   

   

Toesig oor die kategese

                               Betrokkenheid by die onderskeie jeugaksies

                               Samewerking met die leraars om ons kinders en jongmense te lei tot navolging van Christus

 

smiley

 

Jeugaksie vergader op 'n

 

Donderdag om 18:00 in die

 

sentrumsitkamer

 

enlightened  23 Januarie 2019 - Begrotingsvergadering

enlightened 22 Januarie 2019

enlightened   2 Mei 2019

enlightened   1 Augustus 2019

enlightened  17 Oktober 2019

enlightened  15 Januarie 2020 - Begrotingsvergadering

 

Projekte waarby diensaksie betrokke is

 

 smiley

Kategese

 

smiley

Kategese programme

smiley

Kategete & Aflos kategete

 smiley

Kategese afsluiting

smiley

Kleuterkerk

smiley

Jeugdienste

smiley

Spanbou geleenthede

enlightenedTentjie-aand

 

smiley

Jeugbyeenkomste

enlightenedJuniors (Gr. 1 - 6)

enlightenedSeniors (Gr. 7 - 12)

enlightenedRingjeugkommissie

      * Jeugweek

      * Praise & worship

      

smiley

Kampe

enlightenedJuniors (Gr. 1 - 6)

enlightenedSeniors (Gr. 7 - 12)

enlightenedBelydenisklas

smiley

Uitreike

enlightenedRingjeugkommissie

     * Bybelinsameling

 

smiley

Kategese

Kategese begin 13 Januarie 2019

Eerste Sondag van die eerste kwartaal word die kinders ingeskryf

 

en ontmoet die ouers hul kind se kategeet.

 

 smiley

Kategese

 

programme

Juniors 

kiss Gr. 1 - 3 :  My doenboek

kiss Gr. 4 - 6 :  My doenboek (Groen rondte)

Seniors

kiss Gr. 7 : Geloof vat Vlam

kiss Gr. 8 : Ja! Vir Jesus

kiss Gr. 9 : Dankie, dankie, Jesus!

kiss Gr. 10 : Hier is ek Here

Belydenisklas

 

Gaan na 'In die kollig'

                

 

 

 

 

smiley

 

Belydenisklas

enlightenedHulle vergadering elke Sondag tydens die skoolkwartale vanaf 17:00 in die sentrumsitkamer.

enlightenedBelydenisete - 16 Augustus 2019

enlightenedBelydeniskamp - 

enlightenedBelydenisaflegging - 3 November 2019

Vir al hul bedrywighede, gaan na Belydenisklas onder 'In die kollig'

 

smiley

 

Kategete

 

vir 2019

 

Kategete Afloskategete

 

smiley

 

Afsluiting

 

‘n Spesiale bederf-oggend vir die kinders vind plaas aan die einde van die jaar.

 

smiley

 

Kleuterkerk

 

Die kleuterkerk is geleë in

 

die sentrum se Jeuglokaal,

 

links van die kombuis

 

     ‘n Spesiale geleentheid elke Sondag, (behalwe

 

tydens Nagmaal-Sondae, vakansies en

 

langnaweke) vir kleuters van 3 - 7 jaar.

Ons kleuters se spesiale hoekie

 

is deur Lindy Booysen ontwerp

 

en geskilder.  

 

 

 

smiley

 

Jeugdienste

Die datums vir ons Jeugdiense hierdie jaar is:

enlightened27 Januarie 2019

enlightened21 Julie 2019

enlightened13 Oktober 2019

 

 

smiley

 

Kategese -

 

spanbougeleentheid

 

Tentjie-aand

 

 


    

smiley

 

Jeugbyeenkomste

 enlightenedMilkshake-Klub: (Graad 1 - 6)

          Elke Sondagmiddag kom die junior

jeuglede bymekaar. 

Daar word heelwat aktiwiteite aangebied deur

mammas in ons gemeente in samewerking

met die leraar.

  enlightenedSenior Jeug:  (Graad 7 - 12)

Kom elke Vrydag vanaf 19:00 - 21:00 by Kroonstad-

Suid bymekaar.  

Die gemeentes Moeder-, Kroonstad-Oos, Kroonstad-Noord

en Kroonstad-Suid bied om die beurt die program vir die

          aand aan.

 

 

enlightened

 

Jeugweek

 

 

15 - 17 April 2019

 

Meer besonderhede volg later

 

Juniors:  Voorskools/Graad 1 - 6

 


 

 

 

Seniors:  Graad 7 - 12

 

 

 

 

 

 

enlightened

 

Ringsjeugbyeenkoms by

 

Kroonheuwel-Noord

Hierdie besonderse geleentheid word D.V.

 

gehou op Vrydag, (inligting nog nie beskikbaar nie)

 

"Night under the stars praise & worship"

 

Meer besonderhede volg later

 

smiley

 

Kampe

 

smiley

 

Uitreike

Die Ringsjeugkommissie in samewerking met al die Ned. Geref. Gemeentes

 

in Kroonstad begin 'n Bybelinsameling.  

 

Ons vertel later meer in verband met hierdie projek!

 

smiley

 

Bybelstap