Die Jeugaksie is verantwoordelik vir die toesig oor en die opleiding van die

jeug, vir die reël van en betrokkenheid by onderskeie projekte.  

Saam met die predikant is die Jeugaksie verantwoordelik vir die uitkies

van jeugmodules, die opleiding van kategete en die evangelisering 

                                    van die jeug in die gemeente.

 

Projekte waarby diensaksie betrokke is

 

 smiley

Kategese

 

smiley

Kategese programme

Kategese afsluiting

 smiley

Kleuterkerk

smiley

 

smiley

Jeugdienste

smiley

Spanbou geleenthede

enlightenedTentjie-aand

 

smiley

Jeugbyeenkomste

enlightenedJuniors (Gr. 1 - 6)

enlightenedSeniors (Gr. 7 - 12)

enlightenedRingjeugkommissie

      * Jeugweek

      * Praise & worship

      

smiley

Kampe

enlightenedJuniors (Gr. 1 - 6)

enlightenedSeniors (Gr. 7 - 12)

enlightenedBelydenisklas

smiley

Uitreike

enlightenedRingjeugkommissie

     * Bybelinsameling

 

smiley

Kategese

Eerste Sondag van die eerste kwartaal word die kinders ingeskryf

 

en ontmoet die ouers hul kind se kategeet.

 

 smiley

Kategese programme

  • Kategese-programme word jaarliks aangepas vir junior en senior kategese.

                

smiley

 

Belydenisklas

 

  • Die belydenisklas vergader weekliks, soos ooreengekom met die leraar.

 

  • ‘n Samekoms word jaarliks gereël vir die belydenisklas en hulle ouers 
  •  
  • Belydenisaflegging word gedurende November gehou tydens ‘n baie spesiale geleentheid.

 

smiley

 

Afsluiting

 

  •  ‘n Spesiale bederf-oggend vir die kinders vind plaas aan die einde van die jaar.

 

smiley

 

Kleuterkerk

    ‘n Spesiale geleentheid elke Sondag, (behalwe met Nagmaal

 

en tydens, vakansies / langnaweke) vir kleuters van

3 – 7 jaar

 

Ons kleuters se spesiale hoekie

is deur Lindy Booysen ontwerp

en geskilder.  

 

 

 

Senior Jeug:

§Vergader een keer per kwartaal op ‘n Vrydagaand.

Senior kamp jaarliks saam met Kroonheuwel-Noord.

Milkshake-Klub:

Elke Sondagmiddag, behalwe tydens Nagmaal en vakansies, kom die junior jeuglede bymekaar.  Daar word heelwat aktiwiteite aangebied deur mammas in ons gemeente in samewerking met die leraar.

 

smiley

 

Jeugdienste

 

 

 

 

smiley

 

Kategese -

spanbougeleentheid

 

Tentjie-aand

  • Tentjie-aand vir die juniors word gehou in samewerking met Kroonheuwel-Noord

 

 

 

    

smiley

 

Jeugbyeenkomste

 

 

enlightened

 

Jeugweek

 

  • Jeugweek vir seniors & juniors is elke jaar ‘n hoogtepunt op die kalender.

 

enlightened

 

Ringsjeugbyeenkomste by

 

Kroonheuwel-Noord

Die senior jeug gaan hierdie jaar ook betrokke raak by twee jeugbyeenkomste naamlik:


Kombersprojek-uitreik.

 

“Night under the stars praise & worship”.

 

Senior jeug gaan betrokke raak by ringsgeleenthede

 

smiley

 

Kampe

 

 

smiley

 

Uitreike

Die Ringsjeugkommissie in samewerking met al die Ned. Geref. Gemeentes

 

in Kroonstad begin 'n Bybelinsameling.  

 

Ons vertel later meer in verband met hierdie projek!

 

smiley

 

Bybelstap