Voorsitter

Onder-voorsitter

Sekretaresse

Nico Viljoen

082 431 9545

Hennie  Willemse

 

076 604 4250

 

056 212 3489

Annamarie de Jager

083 656 2561

 

 

nivico@vodamail.com

 

Geen Geen

 

smiley

 

Oosterligvriendekring vergader

 

maandeliks in die sentrumsitkamer

 

tydens hul byeenkomste. 

 

Sien program hieronder

enlightened

23 Januarie 2019

Begrotingsvergadering

 

 

Projekte waarby diensaksie betrokke is

smiley

Lidmaatgroep

smiley

Byeenkomste

heart

Spesiale gebeurtenis

smiley

Uitstappie

smiley

Program

 

smiley  

 

Die Oosterligvriendekring

 

is ‘n  lidmaatgroep vir

 

persone van 65 jaar en ouer

 

Ons wil elke lidmaat bo 65 motiveer om hierdie geleenthede

by te woon en om te sien hoe ‘n  lewe na 65 geniet kan word.

As jy graag deel wil word van die groep kan jy gerus kontak maak

met die voorsitter Nico Viljoen (082 431 9545).   

Daar is geen lidmaatskapfooie nie en almal is welkom. 

 

smiley 

 

Byeenkomste 

 

 

Hulle vergader elke derde Donderdag

 

van die maand en kuier heerlik saam.

 

enlightened

Ons Januarie byeenkoms:  

Verkiesing van komiteelede

 

en vrugtekelkie

 

 

enlightened

Ons Februarie byeenkoms:  

Lasagne

 

 

    

enlightened

Ons Maart byeenkoms:  

Braai

 

 

 

enlightened

Ons April byeenkoms:  

Pannekoek

 

 

 

enlightened 

Ons Mei byeenkoms:

  Potjie  

 

enlightened

Ons Junie byeenkoms: 

Kerrie & Rys

 

 

enlightened  Julie-maand bly ons tuis want dit is te koud.

    

enlightened

Ons Augustus byeenkoms: 

 Snoekbraai  

 

enlightened 

Ons September byeenkoms:  

Koek & Tee   

 

 

enlightened

Ons Oktober byeenkoms: 

 Pik & Proe   

 

enlightened

Ons November byeenkoms:

  Afsluitingsete     

 

heart

Spesiale gebeurtenis

 

 

 

smiley 

 

‘n Jaarlikse uitstappie bly die

 

hoogtepunt van hul

 

jaaraktiwiteite

 

Hierdie uitstappie word beplan vir 

 

Oktober 2019

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

DATUM

DAG & TYD

ONTMOETING

 

17 Januarie 2019

 

Donderdag

14:00

 

Vrugtekelkie &

Verkiesing van komitee

 

21 Februarie 2019

 

Donderdag

14:00

 

Lasagne

Bydrae R30

 

14 Maart 2019

 

Donderdag

14:00

 

Braai

 

18 April 2019

 

Donderdag

14:00

 

Pannekoek

 

16 Mei 2019

 

Donderdag

14:00

 

Potjiekos

Bydrae:  R30,00

 

13 Junie 2019

 

Donderdag

14:00

 

Kerrie en Rys

Bydrae:  R30,00

 

 

Julie 2019

 

GEEN BYEENKOMS

 

 

22 Augustus 2019

 

Donderdag

14:00

 

Snoek

Bydrae R30,00

 

19 September 2019

 

Donderdag

14:00

 

Koek & tee

 

17 Oktober 2019

 

Donderdag

14:00

 

Pik & Proe

Jaarlikse Toer

 

21 November 2019

 

Donderdag

12:30

 

Afsluitings-ete

Bydrae:  R30,00