Hierdie diensaksie is verantwoordelik vir besoeke aan en geestelike versorging

van siekes en eensames tuis, in die hospitaal en in versorgingstuistes.

 

 

Projekte waarby diensaksie betrokke is

smiley

Besoeke aan siekes

smiley

Name van siekes

smiley

Spesiale gesprekke

smiley

Nagmaaldienste

smiley

Spesiale projekte

heart Verversings

heart Geskenkies

heart Uitreike

 

 

smiley

Besoeke aan siekes in hospitaal,

 

tuis en lidmate in bejaarde-sentrums

Sieke besoekpuntelys en komiteelede se kontaklys

 

word kwartaalliks opgedateer en is baie effektief.

 

Besoeke word ook eensames en bedroeftes gebring.

 

 

 smiley

Plasing van name van siekes

 

en oorledenes

enlightened Plasing van name op weeklikse afkondigings.

enlightened Siekebediening “whatsapp”-groep is baie effektief.  

  •               Siekes & en name van oorledenes  word op groep aangemeld en is dit

  •               sodoende maklik vir die leraar en komiteelede om die betrokke persone

  •               en/of hul naasbestaandes te besoek.  

 

smiley

Spesiale gesprekke 

 

Kwartaalliks word sprekers gereël om te gesels oor aktuele sake.

 

 

 

 

smiley

Nagmaaldienste

  • Nagmaalbediening tuis en Versorgsingseenheid in Maraisstraat

  • word  op versoek van persone wat vanweë  siekte of ander omstandighede

  • nie die nagmaal in die kerk kan bywoon nie.

  •  

smiley

Spesiale projekte,

 

jaarliks geloods om aan inwoners

 

se behoeftes te voorsien.

heart

Verversings op verjaardae

 

van inwoners wat nie

 

familiebesoek ontvang nie.

heart

‘n Geskenkie aan elke inwoner

 

met Kerstyd.

heart

Uitreik na lidmaat inwoners

 

van Arboretum en ander

 

bejaarde sentrums

  •