Dit is die verantwoordelikheid van die Sorgaksie om die nood in en rondom

Kroonstad-Oos te identifiseer en waar nodig hulp te verleen aan behoeftiges.       

Die Sorgaksie is betrokke by plaaslike barmhartigheidsdienste. 

Dit is die taak van die Sorgaksie om nood bepalings te doen, voorstelle aan die

kerkraad te maak i.v.m. nuwe projekte wat die gemeente direk raak, en om 

strategieë op te trek oor hoe die behoeftes van mense verlig kan word.

 

Projekte en instansies waarby diensaksie betrokke is

smiley

Koskas

smiley

Klerekas

smiley

Kroon Dagsorgsentrum

smiley

Presidentia Jeugsorgsentrum

 

smiley

Kroonstad Sentrum vir Bejaardes

smiley

ENGO Kroonstad

smiley

Uitreike

enlightenedSopprojek

enlightenedHuis Eden

 

smiley

Kinderprojek

enlightenedGholfdag

 

smiley

 

Koskas

‘n Kospakkie word een keer

 

per maand verskaf aan gesinne

 

in ons gemeente wat deur die

 

ENGO geïdentifiseer is.

Aan die sykante, binne die kerk, sal u blou houers opmerk. 

Daarin kan ‘n kospakkie met onbederfbare voedsel geplaas word.

By al die deure is plastiese inkopiesakke.

U is welkom om so ‘n sak te neem, die voedsel op die lysie in

die sak aan te koop en dit die volgende Sondag terug te bring en

in die houers te plaas. 

Uit hierdie bydraes word elke maand kospakkies opgemaak vir 

behoeftige-gesinne  in ons gemeente.  Die res word in die “koskas” gehou

en is dan enige tyd beskikbaar in noodgevalle aan ander behoeftige mense.

 

 smiley

 

Klerekas

  Daar is altyd 'n behoefte aan ou

 

bruikbare klere en ander artikels.

 

Handig by die kerkkantoor in.

Dames in die gemeente sorteer en versprei klere aan

behoeftiges in ons gemeente, waarna die res na

ander instansies soos ENGO, Sentrum vir Bejaardes

en Huis Eden gaan.

                  

smiley

 

Kroon Dagsorgsentrum

Dames uit die gemeente voorsien om die

 

beurt elke Donderdag tydens skoolkwartale 

 

‘n ete aan gestremde persone.

  •  
  •  

smiley

 

Presidentia

 

Jeugsorgsentrum

Toiletware word maandeliks aan die kinders voorsien.

 

smiley

 

Kroonstad Sentrum

 

vir Bejaardes

Winter- en somerprojekte.  Kombersies en

 

toiletware word aan bejaardes verskaf.

 

smiley

 

ENGO Kroonstad

Die diensaksie werk nou saam met die

 

maatskaplike werksters

 

smiley

 

Uitreike

enlightenedSopprojek

 

Sop en broodjies word verskaf aan haweloses

 

gedurende die wintermaande 

 

enlightenedHuis Eden

 

Hulp word verleen wanneer die

 

behoefte ontstaan

 

 

smiley

 

Kinderprojek

Hierdie projek vorm nie  deel van die

 

kerk se begroting nie en is heeltemal

 

afhanklik van bydraes deur

 

gemeentelede

Ete aan behoeftige kinders     

Koshuismatrones en helpers verskaf
twee keer 
per week ‘n gekookte  ete aan behoeftige leerlinge by twee van ons skole.

 

 
‘n Pienkbal gholfdag/dae 
word jaarliks

gereël om hierdie projek
te finansier.