Voorsitter

Onder-voorsitter

Sekretaresse

 

Marie Louw

 

082 293 5108 Elsbeth Smit

083 625 9986

Sarita Sadler

082 785 9708

 

 

 

marie@phakisa.net

 

 daan@smitkruger.co.za ssadler@webmail.co.za

 

Organisering van alle vrouelidmate  in die gemeente vir die nodige dienswerk

     Geestelike opbou van vrouelidmate in die gemeente

                                    Inskakeling van alle vrouelidmate by die verskillende diensaksies

 

Kroonstad-Oos se Vroueforum is uniek  

Hulle is betrokke by al die diensaksies in die gemeente.

Dankofferkoevertjies word kwartaalliks uitgedeel en dié bydraes word

aangewend om alle verpligtinge gedurende die jaar te finansier.

 

smiley

 

Vroueforumvergaderings 

 

om 18:00 in konsitorie 

 

enlightened  23 Januarie 2019 - Begrotingsvergadering

enlightened  24 Januarie 2019

enlightened  11 April 2019

enlightened  18 Julie 2019

enlightened  10 Oktober 2019

enlightened   16 Januarie 2020 - Begrotingsvergadering

 

Vroueforumfunksies en ander projekte

smiley

Basaar / Karnaval

smiley

Ken-mekaar

 

smiley

Kerkraadvergaderings
 

smiley

Wêreldbiddag vir Vroue

smiley

Lente-tee

smiley

Kerspakkies

 

smiley

Begrafnisse

 

 

smiley

Blomme

 

 

smiley

Uitreike

 

 

smiley

Dankofferkoevertjies
 

 

Verskillende pligte van die Vrouediens van die Ring van Valsrivier (Kroonstad, Bothaville, Viljoenskroon e.a.)

waarvoor gemeentes verantwoordelik is

smiley

Ringskonferensie

smiley

Manna-uitreik

smiley

Pinksterdienste

enlightenedSop en Broodjies

smiley

Kankerkliniek

smiley

ENGO donasie

 

smiley

Bedieninge (Tee & verversings)

heart Kroon Dagsorgsentrum

heart Huis Edelkroon

heart Kroon Gemeenskapsentrum

heart Presidentia Jeugsorgsentrum

 
 
Vroueforumfunksies en ander projekte

 

smiley

 

Basaar/Karnaval

 

27 April 2019 

 

 

 

 

By hierdie funksie is 

 

al die dames betrokke.

 

Kom gee jou insette, sodat ons

 

hierdie dag sal onthou as 'n

 

                    dag van hope pret.

Basaarvergaderings:

 

enlightened 29 Januarie 2019

enlightened 19 Februarie 2019

enlightened 12 Maart 2019

enlightened 16 April 2019

 

Hou afkondigings dop vir 

 

plek & tyd

 

Sien Basaar

 

onder

 

'In die kollig' 

        

 

smiley

 “Ken-mekaar”

 

 

7 Februarie 2019

18:00

 

Hou afkondigings dop vir meer inligting

 

smiley 

Kerkraadsvergaderings

 

enlightened 11 Februarie 2019 - Blok 4

enlightened  20 Mei 2019 - Blok 2

enlightened  26 Augustus 2019 - Blok 1

enlightened  11 November 2019 - Blok 4

Sorg vir verversings, die dames by die

 

vergadering sal sorg vir die drinkgoed.

 

 

 

smiley

Vroue Ringskonferensie

 

Inligting nog nie beskikbaar nie

 

 

smiley   

 

Wêreldbiddag vir Vroue (eerste

 

Vrydag in Maart)  word altyd op

 

‘n spesiale manier herdenk.

 

1 Maart 2019       

 

 

 

 

 

Skrywerland:  Slowenië

Tema: “Kom – alles is gereed!”

 

 

 

 

smiley

 

Lentetee

 

Lentetee - 7 September 2019 

 

Hou afkondigings dop vir meer inligting

 

 

smiley

 

Kerspakkies

 

Verskaffing van Kerspakkies aan die einde van die jaar aan gesinne in ons gemeente, 

asook gesinne wat deur ENGO geïdentifiseer is. 

 

smiley

 

Begrafnisse

 

Ondersteun die families en sorg vir verversings na die roudiens.

  

Blok verantwoordelik waarin die persoon oorlede is.

 

 

smiley

 

Blomme

 

Blomme in die kerk tydens Nagmaal of enige ander spesiale geleentheid.

 

 

smiley

 

Uitreikprogram  

 

 

Hou spasie dop vir meer inligting

 

 

VROUE-DANKOFFERKOEVERTJIES         

 

Dankofferkoevertjies word aan die begin van elke kwartaal deur die wykleidsters

uitgedeel aan vrouelidmate. 

Hierdie koevertjie met u bydrae kan weer aan die wykleidsters terugbesorg word, in die kollekte-sakkie gegooi word,

by die kerkkantoor  ingehandig word OF in die “kerkposbus” gegooi word.

Al die Vroueforum se se verpligtinge word uit hierdie fondse gefinansier, BEHALWE die KERMIS/BASAAR.

U ontvang kwartaalliks ‘n Staat van Inkomste en Uitgawe, sodat u kan sien waarvoor die fondse aangewend is.

Enigste verdere behoefte is net hande om te kom help om hierdie projekte uit te voer! 

Ons maak staat op ons vrouelidmate se samewerking

LW.:  PLAASWYKE (Blokke 7.1, 7.2 & 7.3) & BUITEWYKE (Blok 8)

Vir u gerief word koeverte agter in die jaarprogram geplaas.

 

Verskillende pligte van die Vrouediens van die Ring van Valsrivier 

waarvoor gemeentes verantwoordelik is

 

 

 

 

 

 

 smiley

 

Vroue

 

Ringkonferensies

 

 

 

 

 

 

RING VAN VALSRIVIER  bestaan uit
 
elf gemeentes
 
Bothaville, Bothaville-Noord,
 
Kroonheuwel-Noord, Kroonstad,
 
Kroonstad-Noord, Kroonstad-Oos,
 
Kroonstad-Suid, Kroonstad-Wes,
 
Meyerhof, Vierfontein, Viljoenskroon
Ons gee binnekort die Vrouediens
 
van Kroonstad
 
se inligting

 

 

  blush 

Manna-uitreik 

Maart 2019

 

Blok 3

enlightened 6 Maart 

enlightened 13 Maart 

enlightened20 Maart 

enlightened27 Maart

 

 

Die Manna-uitreik is ‘n projek van ENGO waartydens

daar deur verskillende gemeentes

 elke  Woensdag voedsel  aan 

behoeftige gesinne uitgereik 

word. 

Hierdie jaar is dit gedurende Maart-maand ons

gemeente se beurt om deel te hê aan die Ringsprojek.  

Kom ons reageer op die oproep tot dienswilligheid met:  

 

“Hier is ek, Here.... Stuur my.....” want Hy belowe:

'As jy jou wy aan dié wat honger is, as jy voorsien

in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig

vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou

na is, word soos die helder middag.....’. 

Jesaja 58 : 10

Ø   Kontakpersoon:  Carien von Wielligh by

 

      ENGO, Tel:  056 212 4762 of

      056 212 5896.

 

Ø   Elke Woensdag by Kroonstad – Wes en

      Moedergemeente.

 

Ø   Sop of vars produkte, sopbestanddele of

      blikkies kos word gegee vir 2dae se etes.

 

Ø   Kry getalle 2 weke voor die tyd.

 

Ø   Elke gemeente is self verantwoordelik

      vir die bediening van die sop of ander

      voedsel.

 

Ø   Skakel ENGO vroegtydig indien u enige

      probleme ondervind.

 

Ø   Een of twee persone is voldoende vir

      bediening.

 

Ø   Alle benodighede om te bedien moet

      asseblief saamgeneem word.

                          

smiley

 

Pinksterdienste

Pinksterbidure word hierdie jaar by   

Moedergemeente gehou 

2 - 6 Junie 2019 om 18:30 elke aand.

 

Die dames van Kroonstad-Oos is verantwoordelik

vir die bediening van sop en toebroodjies op: 

4 Junie 2019

 

Sop:   60 liter verkieslik net 2 soorte sop. 

 

Sop in prutpot wat gemerk is moet 18:00

 

by Moedergemeente wees.

 

Broodjies:  20 brode net met

 

botter/margarien.                                                   

Kan oop of toe broodjies wees.

 

   smiley 

Bediening van tee en verversings  by Kroon-dagsorgsentrum, ons Sentrums vir bejaardes en Kroon-gemeenskapsentrum.

 

                          

heart

 

Kankerkliniek

 

Februarie 2019

 

   kiss

 

Ø   Kontakpersoon Wollie van Schalkwyk sel nr 076 044 1686.

 

Ø   Klaar datum en getal vooraf met Wollie uit.

 

heart  

ENGO donasie 

 

April 2019

 

 

kiss             Ø   Kontakpersoon:  Carien von Wielligh, Tel: 056 212 4762 of 056 212 5895.

 

                  Ø   ‘n Donasie van ongeveer R2000 vanaf gemeentes word verkies.

 

heart

Kroon Dagsorgsentrum 

 

Junie 2019  

 

Blok 3

 

kiss              Ø    Kontakpersoon: Henna Castignani, Tel:  056 215 1500.

 

                   Ø    Kontak haar 2 weke voor die tyd.

 

                   Ø    Ongeveer 60 persone. (Vra behoefte)

 

                   Ø    Ligte etes, uitstappies of stimulerende programme is welkom. 

              

                   Ø    Blikkies konfyt, toebroodjies, toiletware, beskuit, koeldrank, koffie, tee, melk, ens.

 

                          kan by die sentrum afgelewer word.

 

heart

Huis Edelkroon 

 

Augustus 2019

 

Blok 1

 

kiss              Ø   Kontakpersoon:  Elsa Blomerus, Tel:  056 213 2756 / 056 213 1456.

 

Ø   Skakel haar 2 weke voor die tyd.

 

Ø   Eerste Donderdag van die maand om 09:30 in die eetsaal.

 

Ø   Ongeveer 95 persone waarvan 20 diabete is.

 

Ø   Help personeel om een soet en een sout in bordjies te plaas.

 

Ø   Alternatief is om voorraad Mariebeskuitjies en Marshmallows te voorsien wat die

     

      personeel dan oor ʼn tydperk uitreik aan die inwoners

 

heart

Presidentia Jeugsorgsentrum 

 

September 2019

 

Blok 2

 

   kiss

         

          Ø   Kontakpersoon:  Mev. Anna Mulder   Tel:  082 851 3592.

 

Ø   Skakel haar 2 weke voor die tyd.

 

Ø   Vra watter dag sal geskik wees om hul te besoek.

 

Ø   Ongeveer 14 kinders.

 

Ø   Vra wat hul behoefte is.  Donasie of eetgoed? (Poeding / Aand bederf?)

 

heart

Kroon Gemeenskapsentrum

 

Oktober 2019

 

Blok 3

 

   kiss

 

Ø   Kontakpersoon:  Bridget Coetzee Tel:  056 492 0013.

 

Ø   Bedien eetgoed vir inwoners van Soeterus en woonstelle op terrein in die

 

      David Jacobzsaal by Edelkroon.

 

Ø   Kontak Bridget 2 weke voor die tyd om getalle te bevestig en reëlings te tref.

 

Ø   Ongeveer 60 bejaardes.

 

Ø   Plaas vooraf een soet en een sout eetgoed in bordjies.

 

Ø   Gemeente is verantwoordelik vir die melk – sentrum voorsien koffie en tee.