Organisering van alle vrouelidmate  in die gemeente vir die nodige dienswerk

Geestelike opbou van vrouelidmate in die gemeente

Inskakeling van alle vrouelidmate by die verskillende diensaksies

 

Kroonstad-Oos se Vroueforum is uniek  

Hulle is betrokke by al die diensaksies in die gemeente.

Dankofferkoevertjies word kwartaalliks uitgedeel en dié bydraes word

aangewend om alle verpligtinge gedurende die jaar te finansier.

 

  Vroueforumfunksies en ander projekte

Vroue word in 4 groepe verdeel, met ‘n leidster en sekretaresse per groep, wat verantwoordelik is vir kwartaalverpligtinge soos ingedeel.

 

 

smiley

Basaar/Karnaval

 

 

By hierdie funksie is 

 

al die dames betrokke.

smiley 

          “Ken-mekaar”

  • Ken-mekaar oggend/aand ‘n
  •  
  • heerlike kuiergeleentheid

 

 

 

smiley 

Kerkraadsvergaderings

 

Sorg vir verversings, die dames by

 

die vergadering sal sorg 

 

vir die drinkgoed.

smiley

Wêreldbiddag vir Vroue

 

Wêreldbiddag vir Vroue (eerste

 

Vrydag in Maart)  word altyd op

 

‘n spesiale manier herdenk.

 

 

smiley

 

Lentetee

 

 

‘n Jaarlikse spesiale geleentheid.

 

smiley

 

Kerspakkies

 

Verskaffing van Kerspakkies aan die einde van die jaar aan gesinne in ons gemeente, 

asook gesinne wat deur ENGO geïdentifiseer is. 

 

smiley

 

Begrafnisse

Sorg vir verversings na die rou-/begrafnisdiens.

 

Ondersteun die families en sorg vir verversings na die roudiens.

  

Blok verantwoordelik waarin die persoon oorlede is.

 

 

smiley

 

Blomme

 

Blomme in die kerk tydens Nagmaal of enige ander spesiale geleentheid.

 

 

 

VROUE-DANKOFFERKOEVERTJIES         

 

Dankofferkoevertjies word aan die begin van elke kwartaal deur die wykleidsters

uitgedeel aan vrouelidmate. 

Hierdie koevertjie met u bydrae kan weer aan die wykleidsters terugbesorg word, in die kollekte-sakkie gegooi word,

by die kerkkantoor  ingehandig word OF in die “kerkposbus” gegooi word.

Al die Vroueforum se se verpligtinge word uit hierdie fondse gefinansier, BEHALWE die KERMIS/BASAAR.

U ontvang kwartaalliks ‘n Staat van Inkomste en Uitgawe, sodat u kan sien waarvoor die fondse aangewend is.

Enigste verdere behoefte is net hande om te kom help om hierdie projekte uit te voer! 

Ons maak staat op ons vrouelidmate se samewerking

LW.:  PLAASWYKE (Blokke 7.1, 7.2 & 7.3) & BUITEWYKE (Blok 8)

Vir u gerief word koeverte agter in die jaarprogram geplaas.

 

Verskillende pligte van die Vrouediens van die Ring van Valsrivier 

waarvoor gemeentes verantwoordelik is

'n Vrouediensprogram word jaarliks aan gemeentes uitgereik waarop datums aangedui word
wanneer hulle verantwoordelik is vir die onderskeie uitreike.

 

 

 smiley

 

Vroue Ringkonferensies

 

RING VAN VALSRIVIER  bestaan uit elf gemeentes
 
Bothaville, Bothaville-Noord, Kroonheuwel-Noord, Kroonstad,
 
Kroonstad-Noord, Kroonstad-Oos, Kroonstad-Suid, Kroonstad-Wes,
 
Meyerhof, Vierfontein, Viljoenskroon

 

 

  blush 

Manna-uitreik 

 

 

Die Manna-uitreik is ‘n projek van

ENGO waartydens daar deur 

verskillende gemeentes  elke 

Woensdag voedsel  aan 

behoeftige gesinne uitgereik word. 

 

Kom ons reageer op die oproep tot dienswilligheid met:  

“Hier is ek, Here.... Stuur my.....” want Hy belowe:

'As jy jou wy aan dié wat honger is, as jy voorsien

in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig

vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou

na is, word soos die helder middag.....’. 

Jesaja 58 : 10

Ø   Kontakpersoon:  Carien von Wielligh by

 

      ENGO, Tel:  056 212 4762 of

      056 212 5896.

 

Ø   Elke Woensdag by Kroonstad – Wes en

      Moedergemeente.

 

Ø   Sop of vars produkte, sopbestanddele of

      blikkies kos word gegee vir 2dae se etes.

 

Ø   Kry getalle 2 weke voor die tyd.

 

Ø   Elke gemeente is self verantwoordelik

      vir die bediening van die sop of ander

      voedsel.

 

Ø   Skakel ENGO vroegtydig indien u enige

      probleme ondervind.

 

Ø   Een of twee persone is voldoende vir

      bediening.

 

Ø   Alle benodighede om te bedien moet

      asseblief saamgeneem word.

                          

smiley

 

Pinksterdienste

 

 

Pinksterbidure word jaarliks by   

Moedergemeente gehou 

 

 

Sop:   60 liter verkieslik net 2 soorte sop. 

 

Sop in prutpot wat gemerk is moet 18:00

 

by Moedergemeente wees.

 

Broodjies:  20 brode net met botter/margarien.                                                   

Kan oop of toebroodjies wees.

 

   smiley 

Bediening van tee en verversings  by Kroon-dagsorgsentrum, ons Sentrums vir bejaardes en Kroon-gemeenskapsentrum.

 

                          

heart

 

Kankerkliniek

 

 

 

   kiss

 

Ø   Kontakpersoon Wollie van Schalkwyk sel nr 076 044 1686.

 

Ø   Klaar datum en getal vooraf met Wollie uit.

 

heart  

ENGO donasie 

 

 

 

 

kiss             Ø   Kontakpersoon:  Carien von Wielligh, Tel: 056 212 4762 of 056 212 5895.

 

                  Ø   ‘n Donasie van ongeveer R2000 vanaf gemeentes word verkies.

 

heart

Kroon Dagsorgsentrum 

 

 

 

kiss              Ø    Kontakpersoon: Henna Castignani, Tel:  056 215 1500.

 

                   Ø    Kontak haar 2 weke voor die tyd.

 

                   Ø    Ongeveer 60 persone. (Vra behoefte)

 

                   Ø    Ligte etes, uitstappies of stimulerende programme is welkom. 

              

                   Ø    Blikkies konfyt, toebroodjies, toiletware, beskuit, koeldrank, koffie, tee, melk, ens.

 

                          kan by die sentrum afgelewer word.

 

heart

Huis Edelkroon 

 

 

 

kiss              Ø   Kontakpersoon:  Elsa Blomerus, Tel:  056 213 2756 / 056 213 1456.

 

Ø   Skakel haar 2 weke voor die tyd.

 

Ø   Eerste Donderdag van die maand om 09:30 in die eetsaal.

 

Ø   Ongeveer 95 persone waarvan 20 diabete is.

 

Ø   Help personeel om een soet en een sout in bordjies te plaas.

 

Ø   Alternatief is om voorraad Mariebeskuitjies en Marshmallows te voorsien wat die

     

      personeel dan oor ʼn tydperk uitreik aan die inwoners

 

heart

Presidentia Jeugsorgsentrum 

 

 

 

   kiss

         

          Ø   Kontakpersoon:  Mev. Anna Mulder   Tel:  082 851 3592.

 

Ø   Skakel haar 2 weke voor die tyd.

 

Ø   Vra watter dag sal geskik wees om hul te besoek.

 

Ø   Ongeveer 14 kinders.

 

Ø   Vra wat hul behoefte is.  Donasie of eetgoed? (Poeding / Aand bederf?)

 

heart

Kroon Gemeenskapsentrum

 

 

 

   kiss

 

Ø   Kontakpersoon:  Bridget Coetzee Tel:  056 492 0013.

 

Ø   Bedien eetgoed vir inwoners van Soeterus en woonstelle op terrein in die

 

      David Jacobzsaal by Edelkroon.

 

Ø   Kontak Bridget 2 weke voor die tyd om getalle te bevestig en reëlings te tref.

 

Ø   Ongeveer 60 bejaardes.

 

Ø   Plaas vooraf een soet en een sout eetgoed in bordjies.

 

Ø   Gemeente is verantwoordelik vir die melk – sentrum voorsien koffie en tee.