Die foto's van leraars en kerkrade

 

deur die jare is teen die muur in die

 

gang voor die konsistorie aangebring.

 

KERKRAAD SE VISIE VIR DIé GEMEENTE

As kerkraad voel ons ons primêre taak is nie om fondse te

vorder nie, maar wel om by die lidmate uit te kom op ʼn

geestelike, sowel as ʼn fisiese vlak.

Daarom, weet as die kerkraadslid jou deurklokkie lui, is dit

nie om te kom kollekteer nie, maar om te hoor hoe dit gaan.

 

KERKRAAD:

Vergader vyf keer per jaar.

Die Kerkraad bestaan uit :    

Voorsitter (Leraar)

Leier-ouderling & Leier-diaken

Voorsitter & Onder-voorsitter van elk van die 9 diensaksies

Kerkraadslede van al 41 wyke

 

DIENSAKSIES:

Daar is 9 diensaksies wat een keer per kwartaal vergader.

 

Hierdie vergaderings kan deur ENIGE LIDMAAT bygewoon

word en  enigeen is welkom  om insette te lewer.

 
 

 

INSKAKELING BY DIENSAKSIES

Geen organisasie (diensaksie) kan bestaan sonder lede nie. 

Lees elke diensaksie se verpligtinge en besluit waar u graag wil inskakel. 

Kom lewer jou insette by die vergaderings en raak betrokke.  

Vergaderdatums is op  die jaarprogram aangebring en word ook

op die afkondigings geplaas.

 

WIL JY NIE BY EEN VAN DIE DIENSAKSIES BETROKKE RAAK NIE? 

KOM, DIE HERE HET JOU NODIG!