Die foto's van leraars en kerkrade

 

deur die jare is teen die muur in die

 

gang voor die konsistorie aangebring.

 

KERKRAAD SE VISIE VIR DIé GEMEENTE

As kerkraad voel ons ons primêre taak is nie om fondse te

vorder nie, maar wel om by die lidmate uit te kom op ʼn

geestelike, sowel as ʼn fisiese vlak.

Daarom, weet as die kerkraadslid jou deurklokkie lui, is dit

nie om te kom kollekteer nie, maar om te hoor hoe dit gaan.

 

KERKRAAD:

Vergader vyf keer per jaar.

Die Kerkraad bestaan uit :    

Voorsitter (Leraar)

Leier-ouderling & Leier-diaken

Voorsitter & Onder-voorsitter van elk van die 9 diensaksies

Kerkraadslede van al 41 wyke

 

DIENSAKSIES:

Daar is 9 diensaksies wat een keer per kwartaal vergader.

 

Hierdie vergaderings kan deur ENIGE LIDMAAT bygewoon

word en  enigeen is welkom  om insette te lewer.

 
 

 

INSKAKELING BY DIENSAKSIES

Geen organisasie (diensaksie) kan bestaan sonder lede nie. 

Lees elke diensaksie se verpligtinge en besluit waar u graag wil inskakel. 

Kom lewer jou insette by die vergaderings en raak betrokke.  

Vergaderdatums is op  die jaarprogram aangebring en word ook

op die afkondigings geplaas.

 

WIL JY NIE BY EEN VAN DIE DIENSAKSIES BETROKKE RAAK NIE? 

KOM, DIE HERE HET JOU NODIG!

 

KERKRAADSLEDE

 

VOORSITTER / LERAAR

Ds. Marius Ellis

083 417 4131

 

LEIER-OUDERLING

LEIERDIAKEN

Daan Smit

082 923 2589

Igna Potgieter

083 457 0014

056 212 3191

 

ADMINISTRASIE:  Finansies, Personeel & Geboue

Voorsitter

Onder-voorsitter

Antonie Jagga

082 565 5241

056 212 2443

Henk van der Walt

082 376 1838

 

GASVRYHEIDBEDIENING

Voorsitter

Onder-voorsitter

Dirk de Vos

082 776 0028

056 215 2191

Marga Stoman

083 462 1732

 

GEMEENTEBEDIENING

Voorsitter

Onder-voorsitter

Hans Fourie

082 564 6519

056 212 2584

Ina Jagga

076 604 4250

056 212 2443

 

GETUIENISAKSIE

Voorsitter

Onder-voorsitter

Marietjie Moore

082 337 3102

056 213 4122

 

 

 

JEUGAKSIE

Voorsitter

Onder-voorsitter

Braam Visagie

083 996 1379

Lukas Holtshauzen

083 280 8970

 

OOSTERLIGVRIENDEKRING

Voorsitter

Onder-voorsitter

Nico Viljoen

082 431 9545

Hennie  Willemse

076 604 4250

056 212 3489

 

SIEKEBEDIENING

Voorsitter

Onder-voorsitter

Nico Viljoen

082 431 9545

Erna Parkin

082 372 7888

056 212 9498

 

SORGAKSIE

Voorsitter

Onder-voorsitter

Louisa Strydom

072 027 4852

056 213 3271

Annatjie Viljoen

072 376 2133

 

VROUEFORUM

Voorsitter

Onder-voorsitter

Marie Louw

082 293 5108

056 212 2067

Elsbeth Smit

083 625 9986

 

                                        KERKRAADSVERKIESING 12 FEBRUARIE 2018                                                
WYK Besoek-punte Lidmate VAN NAAM SELFOON E-POS Dienstydperk
Blok 1 - Wyk 1 5 9         Vakant
Blok 1 - Wyk 2 6 14 de Jonge Cobus 27828294290 cobus@dbnqs.co.za 2018-2019
Blok 1 - Wyk 3 9 14         Vakant
Blok 1 - Wyk 4 6 13 Rabie              Chris       27825558758 erikarabie1@gmail.com          2018-2019
Blok 1 - Wyk 5 1 1 Viljoen            Nico        27824319545 nivico@vodamail.co.za          2018-2019
Blok 2 - Wyk 1 6 17 De Lange           Ronnie      27825759498 ronnie@ldvacc.co.za            2018-2019
Blok 2 - Wyk 2 5 11         Vakant
Blok 2 - Wyk 3 6 11         Vakant
Blok 2 - Wyk 4 7 16 Botha              Kapok       27827830947 bothatan@gmail.com             2018-2019
Blok 2 - Wyk 5 8 18 De Vos Dirk 27827760028 anetdevos@gmail.com            2018-2019
Blok 3 - Wyk 1 9 17         Vakant
Blok 3 - Wyk 2 6 7         Vakant
Blok 3 - Wyk 3 4 8 Parsons Cecil 27824908283 info@cbrokers.co.za 2018-2019
Blok 3 - Wyk 4 5 8 Hovy Henk 27729918167 hovyhenk@gmail.com 2017-2018
Blok 3 - Wyk 5 15 19 Badenhorst Hannes 27825730412 hbadenhorst@imperialford.co.za 2018-2019
Blok 4 - Wyk 1 4 6         Vakant
Blok 4 - Wyk 2 10 23 Erasmus Diederik 27823354547 diederikerasmus@gmail.com 2017-2018
Blok 4 - Wyk 3 5 10 Fourie Estelle 27760276779 estelle@act.co.za 2018-2019
Blok 4 - Wyk 4 6 13 Van der Walt Henk 27823761839 hnvdwalt@act.co.za             2018-2019
Blok 4 - Wyk 5 10 16 Wessels Martin 27825507202 cmwes@lantic.net 2018-2019
Blok 5 - Wyk 1 4 10 Fourie Quintus 27825660969 quintus5@telkomsa.net 2018-2019
Blok 5 - Wyk 2 6 13 Viljoen            Nico        27824319545 nivico@vodamail.co.za          2018-2019
Blok 5 - Wyk 3A 7 14 Smit               Daan        27829232589 daan@smitkruger.co.za          2018-2019
Blok 5 - Wyk 3B 6 10 Burger Ben 27769917598 betsie@compuking.co.za 2018-2019
Blok 5 - Wyk 4 5 10         Vakant
Blok 5 - Wyk 5 5 11 Fourie Hans 27825646519 hans.fourie@vodamail.co.za     2018-2019
Blok 6 - Wyk 1 8 13         Vakant
Blok 6 - Wyk 2 9 17 Moore Marietjie 27823373102 moore@E3.co.za                 2018-2019
Blok 6 - Wyk 3 5 6         Vakant
Blok 6 - Wyk 4 8 20 Moore Marietjie 27823373102 moore@E3.co.za                 2018-2019
Blok 7.1 Plaaswyk 6 12 Serfontein         Johan (Jr)  27797704502                                2018-2019
Blok 7.2 Plaaswyk 9 20 Bredell Anton 27828200084 dennehof@lantic.net 2018-2019
Blok 7.3 Plaaswyk 14 29 Klopper            Ferdie      27825597346 verblyden@act.co.za            2018-2019
Blok 8 - Wyk 1 19 37         Vakant
Blok 8 - Wyk 2 3 7         Vakant
Blok 8 - Wyk 3 7 12 Le Roux Marise 27824178966 marise.leroux@yahoo.com 2017-2018
Blok 8 - Wyk 4 7 16 Holtshauzen Lukas 27832808970 luke316.holtz@gmail.com 2018-2019
Blok 8 - Wyk 5 8 14 Holtshauzen Lukas 27832808970 luke316.holtz@gmail.com 2018-2019
Blok 8 - Wyk 6 8 13 Fouché Eric 27832575056 admin@kroonstadakademie.co.za 2017-2018
Blok 8 - Wyk 7 7 12 Ackerman           Ria         27832553659                                2017-2018