BELYDENISKLAS - 2019

 

Die volgende kinders gaan D.V. hierdie jaar belydenis van geloof aflê:

 

Hulle program vir die jaar is as volg:

 

smiley  

Hulle vergadering elke

Sondag tydens die

skoolkwartale vanaf 17:00 

in die sentrumsitkamer.

 

smiley

 

Handboek

smiley

 

Belydenisete

 

16 Augustus 2019

smiley

 

Belydeniskamp

 

 

smiley  

 

Belydenisaflegging  

 

3 November 2019

 

smiley

 

Handboek

 

 

REëLS VIR DIE JAAR:

 

*Woon al die klasse by of maak

 

verskoning!

 

*Die Gemeente kamp is verpligtend

 

behalwe in die geval van dood.

 

*Ons dominee wil graag hierdie jaar

 

met jou “bond”;  Ek is altyd

 

beskikbaar vir jou.

 

Ds. Marius Ellis