heart

 

Jou doop is

 

gegrond op die Bybel

 

as Woord van God.

G od het in Genesis 17 ‘n genadeverbond met Abraham en alle gelowiges gesluit.

Die besnydenis was die teken van die verbond.  Babas (bv. Isak was 8 dae oud toe hy  besny is) is ingesluit

in dié verbond, daarom het hulle die teken, die besnydenis, ontvang.

Ons staan vandag nog as Christen-gelowiges in dieselfde verbond as Abraham (Galasiërs 3 : 28 en 29).

Ons ontvang ook ‘n teken van die verbond.  Dit is nou nie meer die besnydenis nie, maar wél die doop.  (Kolossense 2 : 11 en 12)

Die doop verseker jou van God se liefde:  spesiaal vir jou het Jesus Christus alles gedoen wat nodig is

om al ons sonde uit wis: aan die kruis het Hy sy lewe vir jou gegee. (Romeine 5 : 8)!

Die doop is ‘n sigbare teken dat God Homself met sy Woord en al die beloftes daarin aan jou kom

verbind het. Verder het die Here by jou doop jou daarvan verseker dat jy  saam met Jesus gesterwe het,

maar ook saam met Hom uit die dood opgestaan het om voortaan tot sy eer lewe. (Galasiërs 2 : 19 – 20)

Genade, jy is vir God spesiaal!  Hy gee jou sy verlossing uit gednade en doop is die bevestiging daarvan.

Glo dit en leef van nou af net vir Jesus, jou Here!

Dien, vertrou en gehoorsaam en bewys jou liefde vir God deur jou lewe!

Mag die Heilige Gees in jou woon en jou dring met sy liefde!  (Efesiërs 3 : 19)

Mag die Here jou seën!