“Bring lewe waar jy kom”  

Hierdie was die jaartema wat Kroonstad-Oos in 2018 met groot sukses gedryf het. Gedurende 2018 is daar aan verskeie aspekte rondom ‘n Christen se verantwoordelikheid, om lewe te bring in die gemeenskap, aandag gegee. In 2019 brei Kroonstad-Oos uit op hierdie tema en fokus die gemeente daarop om lidmate te leer hoe om te midde van
hulle omstandighede die lewe in oorvloed te ervaar deur God se genade.  
Aan die hand van 2 Kronieke 7:12-16 gaan die gemeente terugkeer na basiese beginsels
soos ‘n gesonde verhouding met God, die eenvoud van die Christelike waardes en die
uitleef van hulle geloof. Daar word gekyk na wat God van elke lidmaat 
verwag en deur “praktiese” preke sal daar klem geplaas word op die uitlewing van ‘n gelowige se geloof.

2 Kronieke 7:12-16 word die basisteks vir ons gesprekke gedurende die jaar en ons sal opnuut hoor dat God die kerk gekies
het as woonplek vir Sy Gees, dat God vra dat ons in gebed na Hom toe moet draai, ons sondes bely en leef soos heiliges in
‘n gebroke wêreld. Die beeld wat 2 Kronieke 7:12-16 gebruik, is vir elke gelowige van groot belang, omdat dit vir ons wys dat
God te midde van moeilike omstandighede steeds deur Sy kerk ‘n verskil wil maak in die gemeenskap. In 2019 sluit ons as
gemeente aan by God se droom vir die kerk en ons nooi alle lidmate uit om saam met ons hierdie jaar op ‘n reistog te gaan
om God se hart weer vir die samelewing te wys.