“Op weg saam met Christus” is die tema wat ek
glo die Here vir ons as gemeente gegee het vir  2020.

Die hele gedagte agter die tema het reeds in
September 2019 in my hart begin groei toe ek
Lukas 24:13-35 gelees het.

In die verhaal van die Emmaüsgangers lees ons in
verse 
15 en 16: “Terwyl hulle so gesels en
gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom
en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is
verhinder om Hom te herken
”.
Ons lees hier dat alhoewel Jesus saam met hulle
geloop het en met hulle gepraat het, kon hulle Hom
nie raaksien as God nie.

Dit was eers by die tafelgesprek in vers 31, dat toe Jesus die brood en wyn vir hulle gegee het, en hulle die merke aan sy
hande gesien 
dat hulle oë toe oopgegaan en het hulle Jesus herken het. Die woorde wat gevolg het in vers 32 het my aan
die bors geruk 
want daar het hulle gesê: Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en
vir ons die 
Skrif uitgelê  het nie?”. Hoeveel keer in die verlede het God nie saam met ons geloop soos ons geworstel
het met 
uitdagings in ons lewe nie en hoeveel keer het ons Hom nie gemis in ons eie lewe nie? In 2020 is dit my hoop dat
God 
ons Gemeente se geestelike oë sal oopmaak en dat ons Hom kan raaksien in alles wat ons doen en beleef.

Mag die jaar van 2020 vir elkeen van julle groot seën inhou en mag ons aan die einde van jaar saam bely:
God was op weg saam met ons en ons het Hom in alles raakgesien