Van verwonding na verwondering.

 

2 Korintiërs 4:7-10

 

Die jaartema van “Van verwonding na verwondering” sinspeel op 2 Korintiers 4:7-10 waar Paulus daarvan getuig dat ons almal maar soos kleipotte is wat maklik breek. Hierdie beeld is al vir eeue deur die kerk gebruik om te verwys na die broosheid van die mensdom en is gebruik om ons te herinner aan hoe nodig ons God het.
Dit is so dat ons broos en breekbaar is maar wanneer mens vanuit die oogpunt van
die Here na ons lewens kyk word dit duidelik dat ons broosheid nie iets is wat van swakheid getuig nie. Inteendeel, na die Here ons weer opgehelp het vanuit ons seerkry en ons soos ‘n meester pottebakker weer aanmekaar gesit het, is dit ons broosheid wat juis getuig van God se goedheid. Vanuit die gebrokenheid het God dan iets nuuts geskep, ‘n getuienis van hoe
ons broosheid ons sterker gemaak het en hoe dit ander kan inspireer om nie moed te verloor in die lewe nie.
Die Japenese het ‘n kunsvorm wat genoem word “Kintsugi” waarby die kunstenaar gebroke goedere gaan
soek en dit herstel met goud om die tekens van gebrokenheid duidelik uit te beeld. Hierdie vorm van kuns
en die herinnering van 2 Korintiers 4:7-10 gebruik ons in 2021 om lidmate te inspireer om nie weg te skram
van hulle gebrokenheid nie, maar om dit te gebruik om ander mense te herinner aan die genade van God.

 

Kom wandel die jaar van 2021 saam met ons en kom ons beweeg oor van ‘n lewe

van verwonding na ‘n lewe van verwondering.