RING VAN VALSRIVIER

RING VAN VALSRIVIER  bestaan uit elf gemeentes
 
Bothaville, Bothaville-Noord,
 
Kroonheuwel-Noord, Kroonstad,
 
Kroonstad-Noord, Kroonstad-Oos, Kroonstad-Suid,
 
Kroonstad-Wes, Meyerhof, Vierfontein, Viljoenskroon
 
 
 
Voorsitter: Dr Hannes Els (sel 082 438 3284,
 
e-pos els@telkomsa.net)
 
Ondervoorsitter: Ds Jan Els (sel 083 329 1007,
 
e-pos janels@telkomsa.net)
 
Skriba: Ds Laurie Naudé (sel 082 378 2322,
 
e-pos laurienaude@telkomsa.net)
 

 

KERKKANTORE IN KROONSTAD 

Kroonheuwel-Noord

Sanet Schoeman
079 863 5573

 

056 212 3586

 

056 212 4891

skriba@kroonheuwelnoord.ng.org.za

Posbus 6046
Kroonheuwel
9501

Lientjie Jonker
083 554 5700

 

056 212 4891

 

kantoor@kroonheuwelnoord.ng.org.za

Kroonstad

Jeanette Keyter
082 057 3224

 

056 212 5782

 

086 266 0266

ngkerkkroonstad@telkomsa.net

Posbus 7293
Kroonpark
9502

Kroonstad-Noord

Vakant

 

056 1100125

 

 

 

 

ngkrdnrd@act.co.za

Posbus 606
Kroonstad
9500

Kroonstad-Oos

Tobie Schreuder
082 444 4910

Skakelbord
056 212 6331

086 552 4806

skriba@kroonstadoos.co.za

Posbus 7039

Kroonpark
9502

Louisa Strydom
082 531 0835

056 212 1633

koster@kroonstadoos.co.za

Kroonstad-Suid

Elize Greyling
083 478 1522

056 212 3527

056 212 3527

ngksuid@telkomsa.net

Posbus 89

Kroonstad
9500

Annetjie Kemp
083 301 6060

Tobie Lourens

083 515 1430

 

Kroonstad-Wes

Elaine Lubbe
083 271 6043

056 212 7751

086 502 2672

 

Fouriestraat 28

Kroonstad
9499

 

 

Marie Hefer
079 830 3512

ngkkrdwes@lantic.net


 

LERAARS IN KROONSTAD

Kroonheuwel-Noord

Ds. Christo Weideman

 

056 212 3398

 

083 453 6681

dscweideman@gmail.com

 

Ds. Pieter Möhr van Niekerk

 

             076 457 0894

pmohrvanniekerk@gmail.com

Kroonstad

 

Ds. Amos Kotzé

 

056 212 3328

082 224 2222

amoskotze@hotmail.co.za

Kroonstad-Noord

 

Ds. Suzanne van der Merwe

 

 

073 684 4983

suzannekleynhans@gmail.com

Kroonstad-Oos

Ds. Marius Ellis

 

083 417 4131

 

 

Kroonstad-Suid

 

Dr. Hannes Els

 

056 213 1177

082 438 3284

els@telkomsa.net

 

Kroonstad-Wes

 

Ds. Pieter Prinsloo 056 212 6128 083 302 2903 pjgprinsloo@telkomsa.net


 

EMERITI LERAARS

Dr. Talbot Sadler
082 787 9680

Ds. André van den Berg
056 212 9394
072 117 7739

Ds. Jan Nel
082 887 0106