KANTOORURE: Maandag - Vrydag

 
08:00 – 13:00
056 2126331 /  056 2121633  (Skakelbord)

086 552 4806 (Faks)

www.kroonstadoos.co.za

NG Kerk Kroonstad-Oos

Posbus 7039, KROONPARK, 9502

   

          

PERSONEEL

ORRELISTE:   Isabel Kruger
082 042 3359
stepbyfaithm@gmail.com

 

 

 

 

KOSTER:    Louisa Strydom

                  


  056 213 3271  (Huis)

                 


  072 027 4852

 


  koster@kroonstadoos.co.za

 

 

(Louisa Strydom is ons koster, maar ook

die administratiewe beampte.)  

  Louisa Strydom is in die kerkkantoor in die kerk.

 

Sy hanteer die ontvangs en uitbetalings van alle kontant.

 

Dus word alle inbetalings van o.a. kampgelde, kategese boeke e.a. by die

 

kerkkantoor in die kerk by Louisa gedoen. 

 

Indien kontant benodig word vir enige aankope vir byvoorbeeld koskas,

 

Dagsorgsenstrum, Oosterligvriendekring ens. word dit ook deur haar

 

behartig. 

 

Sy is ook by die volgende diensaksies betrokke:  Sorgaksie, Jeugaksie,

 

   Vroueforum, Siekebediening.

 

As koster is sy in beheer van alle meubels en toerusting, funksies,

 

            begrafnisse, huwelike ens. dus word al die reëlings hieromtrent                    deur haar hanteer.

 

 

Indien daar herstelwerk of enige iets is wat u reken wat aandag moet

geniet, rapporteer asseblief aan haar.

 

 

 

 

 

SKRIBA/KASSIER:    

                     Tobie Schreuder

 


  082 444 4910

 

 

  skriba@kroonstadoos.co.za

  Tobie Schreuder is in die kantoor agter die verhoog van die saal.

 

Hy hanteer al die finansiële sake 

 

(Pastel, finansiële state, salarisse, begrotings e.a.).

 

Weeklikse afkondigings, voorbereiding en verspreiding van maandelikse

 

nuusbriewe, nagmaalstukke e.a.

 

Belydende lidmaat- en doopregisters, nuwe intrekkers en dopelinge.

 

Hy is betrokke by al die kerkraadslede, kerkraadvergaderings asook die

 

volgende diensaksies:  Administrasie, Getuienisaksie, Gemeentebediening,

 

Gasvryheidbediening en Oosterligvriendekring.

 

Indien daar enige onsekerheid is, wie vir wat verantwoordelik is,

 

skakel gerus die kerkkantoor.