Die Ring van Valsrivier (Gemeentes in Kroonstad) het pastorale terapeute aangestel by die volgende instansies: 

Blou- en Rooiskool vir skoolgaande kinders.

Hulle dienste is GRATIS. 

  

SKOLE

Vir afsprake skakel die betrokke skool.

 
Dr. Hannes Els

 

076 089 7051 

 

els@telkomsa.net